Optimering af indkøb af manuelle reserver

Indkøbet af manuelle reserver (mFRR-kapacitet) er undertiden præget af lav likviditet/høje priser i Østdanmark samtidig med rigelig kapacitet/lave priser i Vestdanmark.

Denne nyhed er opdateret d. 24. oktober 2022.

Oprindeligt indeholdt Energinets forslag til ny indkøbsmetode, at mFRR-kapacitet skulle kunne udveksles over Storebæltsforbindelsen for at udligne disse forskelle og derigennem minimere de samfundsøkonomiske omkostninger. Denne del af metodeanmeldelsen, som også indeholdt reservation af transmissionskapacitet på Storebæltsforbindelsen, blev dog ikke godkendt og er derfor ikke taget i brug. Udveksling af mFRR-kapacitet på tværs af budzoner er også et element i den fællesnordiske indkøbsmodel for mFRR-kapacitet, som både DK1 og DK2 skal være en del af.

For at sikre den fremtidige likviditet i mFRR-markederne og opnå samfundsøkonomiske gevinster igennem udnyttelse af ressourcer på tværs af budzoner, vil Energinet nu igangsætte en ny optimering ifm. de daglige mFRR-auktioner. Den ny metode tager udgangspunkt i det samlede behov for mFRR-kapacitet i DK1+DK2, men indkøbet foretages i den landsdel, hvor det er billigst, under hensyntagen til den ledige kapacitet på Storebæltsforbindelsen. Der bliver ikke tale om reservationer af transmissionskapacitet, idet optimeringen blot udnytter, hvis der måtte være overskydende kapacitet på Storebæltsforbindelsen. Spørgsmålet om ledig kapacitet afgøres vha. en prognose for forventet flow på Storebæltsforbindelsen, som Energinet udarbejder. I første omgang vil der alene blive fokuseret på perioder, hvor det vil være muligt eventuelt at overføre mFRR-kapacitet fra DK1 til DK2 – dvs. øge indkøbet i DK1 og reducere indkøbet i DK2.

Der er tale om en midlertidig metode, som er ikke fuldt integreret i Energinets driftsværktøjer, og det betyder, at metoden kun vil blive iværksat, hvis en eller flere af nedenstående betingelser er opfyldt:

  • Der foreligger oplysning om, at Kyndbyværket blok 22 ikke vil være fuldt tilgængelig i kommende driftsdøgn.
  • Restkapaciteten i DK2-auktionen er mindre end 50 MW.
  • Forskellen mellem marginalprisen i DK1- og DK2-auktionen for indeværende døgn uden anvendelsen af proceduren ville være blevet 500 kr/MWh eller mere.

Performance af Energinets flowprognose er blevet forbedret hen over sommeren. Det betyder, at kriterierne for, hvornår proceduren kan komme i anvendelse er blevet udvidet. Fra og med driftsdøgnet 1. november 2022 gælder:

  • Procedurensættes kun i værk i de timer, hvor prognosen for flow på storebæltforbindelsen efterlader op til 200MW ledig kapacitet i østgående retning (fra DK1 til DK2).
  • Den maksimale udveksling af reserver er begrænset til 200 MW.
  • Proceduren effektueres kun, hvis det økonomiske resultat for døgnet forbedres med minimum 500.000 kr.

Idet anvendelsen af metoden afhænger af prognosen for flowet på Storebæltsforbindelsen, vil der være situationer, hvor ovenstående kriterier har været opfyldt, men hvor der trods det ikke har været udveksling af mFRR-kapacitet mellem DK1 og DK2.

Aktørerne skal indsende bud som de plejer og behovene for mFRR-kapacitet vil fortsat bliver udmeldt på budzone-niveau. Aktørerne vil ikke forlods kunne se, om metoden vil blive taget i anvendelse, men hvis metoden har været anvendt, vil Energinet informere herom efterfølgende.

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.