Nyt balanceunivers giver overblik over vigtige data i Systemydelsesmarkedet

Nu er det muligt at følge vigtige data på systemydelsesmarkedet samlet og visualiseret ét sted. Rapporten viser udvikling på adskillige markeder for systemydelser og det er muligt at dykke yderligere ned i enkelte tidsperioder.

Rapporten kan findes på Energinets hjemmeside, Indkøb og udbud, og de enkelte visualiseringer fremgår også under hver systemydelse.

Rapporten bygger på data fra Energi Data Service. Skulle det give anledning til spørgsmål eller ønsker til rapporten, så tag gerne fat i os.