Optimering af indkøb af manuelle reserver

   

Den nye procedure med optimering af indkøb af manuelle reserver har været i anvendelse for driftsdøgnet i morgen, den 9. juni 2022.

Proceduren er beskrevet her: https://energinet.dk/El/Systemydelser/Nyheder-om-systemydelser/2022-05-11-Optimering-af-indkoeb-af-manuelle-reserver

Baggrunden for, at proceduren har været taget i anvendelse, er en restkapacitet i DK2-auktionen, der har været mindre end 50 MW.

I vedlagte regneark er gengivet de oprindeligt udmeldte behov i de to landsdele samt det endelige køb i de to landsdele efter at optimeringen har fundet sted.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.