HØRING AF METODEÆNDRING AF FORSKRIFT C1, C2 OG C3 VEDR. AFSKAFFELSE AF EFFEKTUBALANCEAFREGNING OG ÆNDRINGER TIL KØREPLANER

Energinet sender metodeændring af C1, C2 og C3 i høring fra 21. juni til 8. august 2022

Metodeændringen indeholder et ophør af effektubalanceafregning, samt resulterende ændringer i de øvrige forskrifter som konsekvens heraf.

Høringsmaterialet kan tilgås her: Høring af metodeændring af C2 og C3 vedr. ophør af effektubalanceafregning | Energinet