OPTIMERING AF INDKØB AF MANUELLE RESERVER

Den nye procedure med optimering af indkøb af manuelle reserver har været i anvendelse for driftsdøgnet 22. juni 2022.

Proceduren er beskrevet her: https://energinet.dk/El/Systemydelser/Nyheder-om-systemydelser/2022-05-11-Optimering-af-indkoeb-af-manuelle-reserver

Baggrunden for, at proceduren har været taget i anvendelse, er en væsentlig forskel mellem marginalprisen i DK1- og DK2-auktionen over mFRR-kapacitet.

I vedlagte regneark er gengivet de oprindeligt udmeldte behov i de to landsdele samt det endelige køb i de to landsdele efter at optimeringen har fundet sted.