Optimering af indkøb af manuelle reserver

    

 

Den nye procedure med optimering af indkøb af manuelle reserver har været i anvendelse for driftsdøgnet 24. juni 2022.

Proceduren er beskrevet her: https://energinet.dk/el/systemydelser/nyheder-om-systemydelser/2022/05/11/2022-05-11-optimering-af-indkoeb-af-manuelle-reserver/ 

Baggrunden for, at proceduren har været taget i anvendelse, er en væsentlig forskel mellem marginalprisen i DK1- og DK2-auktionen over mFRR-kapacitet.

I vedlagte regneark er gengivet de oprindeligt udmeldte behov i de to landsdele samt det endelige køb i de to landsdele efter at optimeringen har fundet sted.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.