AKTØRMØDE OM MFRR EAM ONBOARDING DEN 15. AUGUST 2022

Energinet inviterer eksisterende og kommende balanceansvarlige til opsamlende aktørmøde vedrørende Nordic mFRR EAM onboarding mandag den 15. august 2022 kl. 14.00-16.00. Dette møde er en gentagelse af mødet den 23. juli 2022 og er henvendt til de balanceansvarlige, der ikke deltog i det første møde. På mødet vil vi gennemgå den nye tidslinje og drøfte, hvordan Energinet kan understøtte de balanceansvarliges implementering.

Hvis I har interesse i at deltage i aktørmødet, eller ønsker mere information om mødet, bedes I rette henvendelse til Charlotte Bo Nielsen.

Vi ser frem til mødet!