Ansøgning om godkendelse af dimensioneringsregler og yderligere egenskaber for FCR-N og FCR-D

Energinet har indgivet ansøgning til Forsyningstilsynet om godkendelse af metoder til dimensioneringsregler og yderligere egenskaber for FCR-N og FCR-D

Hvad sker der nu?
Forsyningstilsynet har seks måneder til at gennemgå de indkomne forslag og træffe afgørelse. Gennemgang og beslutning skal træffes sammen med andre nationale tilsynsmyndigheder i Norden.

Arbejdet har været i gang siden 2019 og har været testet i et pilotprojekt af elmarkedets aktører. De foreslåede metoder til dimensioneringsregler og yderligere egenskaber for FCR var i høring fra 6. maj til 6. juni 2022 ved TSO'erne. De modtagne høringssvar og de nordiske TSO'ers svar herpå er vedlagt som bilag til de respektive forklarende dokumenter.

Forslag og supplerende dokumentation:
Dokumenterne er kun tilgængelige på engelsk.

Forslag til dimensioneringsregler for FCR (på engelsk): Nordic FCR dimensioning proposal

Tilhørende forklarende dokument (på engelsk): Explanatory document for Nordic FCR dimensioning proposal

Foreslåede yderligere ejendomme til FCR (på engelsk): Nordic FCR additional properties proposal

Det medfølgende forklarende dokument (på engelsk): Explanatory document for Nordic FCR additional properties proposal

De modtagne høringssvar og de nordiske TSO'ers svar på disse er vedlagt som bilag til de respektive forklarende dokumenter.

Supplerende tekniske kravdokument (på engelsk): FCR Technical Requirements

Dokumentet var i høring i løbet af marts-april 2022 og er siden blevet opdateret dels på baggrund af de synspunkter, der er modtaget i høringen af det tekniske kravdokument, og dels på baggrund af synspunkter, der er indkommet i høringen af metodeforslagene.

Kontakt
For spørgsmål til Energinet, send venligst en e-mail til Thomas Dalgas Fechtenburg: trm@energinet.dk