Aktørmøde om mFRR EAM onboarding den 23. juni 2022

Energinet inviterer eksisterende og kommende balanceansvarlige til aktørmøde vedrørende Nordic mFRR EAM onboarding torsdag den 23. juni 2022 kl. 9.00-11.00. På mødet vil vi gennemgå den nye tidslinje og drøfte, hvordan Energinet kan understøtte de balanceansvarliges implementering.

Hvis I har interesse i at deltage i aktørmødet, eller ønsker mere information om mødet, bedes I rette henvendelse til Charlotte Bo Nielsen.

Vi ser frem til mødet!