Høring af ændret metode for indkøb af mFRR-kapacitet i DK2

Energinet sender hermed ændrede udbudsbetingelser for mFRR-kapacitetsmarkedet i DK2 i høring. Høringen løber fra onsdag den 3. august 2022 til mandag den 5. september 2022. 

Der er tale om et supplement til de regler og vilkår, som Forsyningstilsynet godkendte for månedsmarkedet i DK2 i december 2020. Mere specifik drejer det sig om ændringer på følgende fire områder:

  • Mere dynamisk indkøb end en fast 60/40-fordeling
  • Mulighed for at erstatte hurtige reserver med langsomme
  • Ændret metode til udvælgelse af bud i månedsauktionen
  • Præcisering af modregningsbestemmelser ved manglende leverancer

Høringsmaterialet kan tilgås her: Supplerende metodeanmeldelse – ændring af metode for indkøb af mFRR-kapacitet i DK2 

Eventuelle spørgsmål kan stilles til Henning Parbo (hep@energinet.dk)