Metodeændring godkendt: Nordisk mFRR EAM

Energinets metodeanmeldelse af den 7. oktober 2021 ang. mFRR Energiaktiveringsmarkedet (EAM) er blevet godkendt af forsyningstilsynet den 27. juni 2022.

Formålet med ændringerne er, at det gældende nordiske regulerkraftmarked kan overgå til det nordiske mFRR EAM. Du kan finde den fulde metodeanmeldelse og Forsyningstilsynets godkendelse her

De godkendte ændringer træder i kraft når regulerkraftmarkedet overgår til det nordiske mFRR EAM, dog træder ændringen om maksimum- og minimumsprisen på +/- 10.000 EUR/MWh i kraft fra 1. november 2022.