Vigtig information til balanceansvarlige aktører og elleverandører i DK1 og DK2

Til alle balanceansvarlige aktører og elleverandører i DK1 og DK2,

Energinet ser ind i en vinter, hvor der kan opstå effektmangel med dertilhørende afkortning af bud, hvis kulden sætter hårdt ind og vinden udebliver. Afkortningen af bud i day-ahead-markedet sker som pro-rata-afkortning.

Energinet vil derfor gerne opfordre alle aktører til at have styr på interne procedurer og internt beredskab, således at afkortningen af bud i day-ahead-markedet føres ind i driftsplanlægningen, så de forventede ubalancer afkortningen af bud måtte medføre, bliver håndteret via handel i Intraday-markedet eller via andre former for bilateral handel.

--

For all balance responsible parties and electricity suppliers in DK1 and DK2,

Energinet anticipates a winter season with a risk of power shortages and, consequently, curtailment of bids, if it’s a severely cold winter with low levels of wind generation. Curtailment of bids in the day-ahead market will be pro-rata.

Therefore, Energinet requests that all market players ensure that internal procedures and internal emergency preparedness are in place, so that curtailment of bids in the day-ahead market carries over into operational planning. In this way, expected imbalances caused by the curtailment of bids in the day-ahead market will be handled via trade in the intraday market or other forms of bilateral trading.