Der åbnes op for mere eksport i FCR Cooperation

Da vi indgik i det Europæiske fælles marked for FCR (FCR Coorporation), var der en forventning om at der gradvist ville blive åbnet op for mere eksport, og dette er nu snart en realitet.

Vi vil gerne informere jer om at den interne eksport grænse mellem de LFC områder med den samme LFC blok (Vest Danmark og Tyskland) vil blive hævet fra de nuværende 20 MW til 100 MW. Denne hævning af eksportbegrænsningen til 100 MW træder i kraft fra leveringsdatoen 1. oktober 2022.