Notifikation om Nordisk aFRR kapacitetsmarked go-live

De nordiske TSO’er har den 8. september udsendt en notifikation på ENTSO-Es hjemmeside om forventningen til opstart af det fælles Nordiske aFRR kapacitetsmarked, hvor metoden for reservation af kapacitet til udveksling af aFRR vil blive taget i anvendelse.  
 
Af notifikationen fremgår det, at det Nordiske aFRR kapacitetsmarked forventes at starte op den 8. december 2022. Den første ’Gate Opening Time’ (GOT) vil således være den 30. november 2022 kl. 00:00. ’Gate Closure Time’ (GCT) er dermed den 7. december 2022 kl. 7:30, og den første leveringsdato vil være den 8. december 2022. Implementeringsdatoen er afhængig af endelig godkendelse fra de nordiske regulatorer. Energinet vil informere yderligere når den nødvendige godkendelse er på plads. 
 
Notifikationen sker efter krav fastsat i ACER beslutning 22/2020 af 5. august 2020, og kan findes her.

Læs mere om det nordiske aFRR kapacitetsmarked på Energinets hjemmeside og i den Nordiske Market Handbook.