Høring af evalueringsrapport vedr. implementering af nordisk aFRR kapacitetsmarked

De nordiske TSO’er (Svenska kraftnät, Energinet, Fingrid and Statnett) planlægger at implementere et fælles nordisk aFRR kapacitetsmarked med reservation af kapacitet i december 2022. 

De nordiske TSO'er har i den forbindelse udarbejdet en evalueringsrapport der påviser, at TSO’erne og Nordic RCC er i stand til at beregne kapaciteter i henhold til den langsigtede kapacitetsberegningsmetode (flowbased), som er påkrævet i EBGL Artikel 38(5). 

Som led i vurderingen beder TSO'erne om input til dette. Høringen handler derfor ikke om ACER-afgørelse 19-22/2020 eller om ACER-afgørelse 16/2019, men om evnen til at opfylde artikel 38(5) i EBGL.

Evalueringsrapporten og spørgeskemaet, som anvendes i forbindelse med høringen, kan findes på NBMs hjemmeside

Energinet gør derudover opmærksom på, at der i forbindelse med høringen afholdes et webinar, hvor det vil være muligt at stille spørgsmål til evalueringsrapporten den 10. oktober fra 9:30 til 10:30. Link til webinar.

Deadline for høringssvar er den 14. October 2022.

Mere information om det nordiske aFRR kapacitetsmarked kan findes Energinets hjemmeside og i den Nordiske Market Handbook