Vigtig information vedr. FFR auktion

I lyset af den seneste tids ekstraordinære behov for FFR, vil Energinet gerne opfordre aktører med prækvalificerede anlæg til at melde alle deres tilgængelige mængder ind i 1. auktion.

Energinet har i den seneste tid haft udfordringer med at dække Energinets andel af FFR til det nordiske behov, hvorfor der er blevet kørt en ekstra auktion. Den ekstra auktion er indtil i dag blevet kørt af Energinet per mail/telefon kontakt til allerede prækvalificerede aktører. Grundet stigende interesse fra markedsaktører og øget prækvalificerede portefølje, er denne løsning blevet administrativt tung og er derfor ikke længere optimal for hverken Energinet eller aktører. Behovet for FFR opstår normalt i sommermånederne med lav inerti perioder, hvor der er få termiske anlæg i drift, men i takt med den grønne omstilling og stigende vindkapacitet, forventes behovet for FFR at opstå over hele året i fremtiden.

 

Energinet har derfor valgt af praktiske årsager ikke at genkøre auktionen indtil den kan implementeres med automatisk IT-understøttelse. Når det er i stand, starter Energinet igen op med ekstra auktioner, hvis udbuddet i den ordinære auktion ikke har været tilstrækkelig.

Energinet vil derfor gerne opfordre til at aktører får meldt buddene ind i 1. auktion og imødekommer også prækvalifikation af ny kapacitet til FFR markedet.  

 

Til orientering for dem, som har budt mængder ind i ekstra auktionen og fået dem godkendt, så vil marginalprisen blive sat herefter for alle givne bud i den time og vil fremgå af afregningen. Desværre vil det ikke være muligt at se de anvendte priser i det sædvanlige overblik på EDS.

 

FFR behov seneste 14 dage

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.