Opdatering af ansøgning om godkendelse af dimensioneringsregler og yderligere egenskaber for FCR-N og FCR-D

Energinet har modtaget en anmodning om rettelser til ovennævnte metoder fra Forsyningstilsynet. Metoderne er nu opdateret og genindsendt. 

Energinet modtog i december en række rettelser til metoderne om dimensioneringsregler og yderligere egenskaber til FCR-N og FCR-D fra Forsyningstilsynet. Efter at have justeret metoderne som efterspurgt af Forsyningstilsynet, blev de i starten af februar igen indsendt til godkendelse. Rettelserne anses for at være af mindre karakter og selve metodeprincipperne er uændret.

Hvad sker der nu?
Forsyningstilsynet har to måneder til at gennemgå de indkomne ændringer og træffe afgørelse. Gennemgang og beslutning skal træffes sammen med de andre nationale tilsynsmyndigheder i Norden.

Efter Energinet modtager en godkendelse, vil der opstartes en implementeringsfase, førend de nye metoder er gældende. Det forventes at implementeringsfasen vil være mellem 3-5 måneder. Implementeringsfasen kan potentielt blive forlænget, hvis sommerferien rammes. Den præcise dato vil blive meldt ud, så snart Energinet modtager den endelige godkendelse.

Nedenfor ses de opdaterede forslag og supplerende dokumentation:
Dokumenterne er kun tilgængelige på engelsk.

Forslag til dimensioneringsregler for FCR (på engelsk): Nordic FCR dimensioning proposal

Tilhørende forklarende dokument (på engelsk): Explanatory document for Nordic FCR dimensioning proposal

Foreslåede yderligere ejendomme til FCR (på engelsk): Nordic FCR additional properties proposal

Det medfølgende forklarende dokument (på engelsk): Explanatory document for Nordic FCR additional properties proposal


Supplerende tekniske kravdokument (på engelsk). : FCR Technical Requirements

Det tekniske kravdokument er ikke opdateret siden juni 2022. Der vil følge et opdateret dokument uden betydelige ændringer efter en evt. godkendelse

Der er endnu ikke nedfældet en beslutning om minimumskravet for energilager for enheder med begrænset lager muligheder (LER, limited energy reservoirs) for FCR-N. Kravet vil forventeligt ligge mellem 60 min – 90 min. Der er på nuværende tidspunkt i gang sat en markedsanalyse, som skal indikere, hvordan kravet påvirker likviditeten på markedet. Kravet vil uanset niveau være under løbende monitorering, da det har en stor afhængighed til vores balanceringskvalitet.