Daglige indkøb af mFRR kapacitet i DK1 og DK2 overgår til ny nordisk platform

I juni 2023 introduceres et fælles, nationalt kapacitetsmarked for indkøb af mFRR mellem DK1 og DK2. I samme omgang flyttes auktionen over på den nye nordiske platform, Nordic MMS, som er den platform, der bliver brugt i det nordiske aFRR-kapacitetsmarked i dag, og som også er den platform, der skal anvendes til et fremtidigt, nordisk mFRR-kapacitetsmarked.

Ved introduktionen af det nationale DK1-DK2 kapacitetsmarked skal kapacitetsbuddene derfor indsendes til den nordiske platform. Den nordiske platform erstatter den eksisterende platform hos Energinet, som fremadrettet – og kun i en kort overgangsperiode (forventeligt frem til oktober 2023) - vil blive brugt som fallback-løsning i situationer, hvor den nordiske platform er utilgængelig.

Med det nationale DK1-DK2 mFRR-kapacitetsmarked sænkes minimumbudstørrelsen til 1 MW, der bliver mulighed for at anvende komplekse budtyper (blokbud, linkede bud) og det bliver muligt at udveksle reservekapacitet mellem DK1 og DK2, underbygget af en reservation på Storebæltsforbindelsen.

Selve budindmeldingen på den nordiske platform sker via ECP og det anvendte budformat er CIM. Læs mere om det i implementationsguiden her: https://nordicbalancingmodel.net/implementation-guides/

Forud for overgangen til Nordic MMS bliver der mulighed for at teste integrationen med Nordic MMS, lave end-to-end test og deltage i Market Trail, hvor de manuelle procedurer, i tilfælde af fallback, afprøves.

Integration og test vil på en del punkter være sammenfaldende med det, som er gennemført for de aktører, der allerede er aktive på Nordic MMS som følge af deltagelse i det nordiske aFRR-kapacitetsmarked. Det er dog vigtigt, at det testes specifikt for mFRR-kapacitetsmarkedet, så alle aktører, der ønsker at deltage i levering af mFRR-kapacitet i DK1 og DK2 skal planlægge test i samarbejde med Energinet.

Tidspunkter at bemærke:

Tilsagn om deltagelse i det nye mFRR-kapacitetsmarked: Hurtigst muligt og senest 1. april 2023

Oprettelse på Nordic MMS, integrations- og end-to-end-test: Kan starte nu og skal være afsluttet senest 30. april 2023

Market Trail: Forventeligt 15.- 26. maj 2023

Første auktionsdag for det nationale mFRR-kapacitetsmarked mellem DK1 og DK2: juni 2023 - dato fastlægges endeligt i marts 2023

Kontaktoplysninger:

For eksisterende leverandører af mFRR-kapacitet i DK1 og DK2: Projektleder Lasse Damsø Pedersen, XLDPE@Energinet.dk

For nye leverandører: Aktørsupport, ElectricityMarket@Energinet.dk