FCR-N/-D auktionerne i DK2 på Energi Data Service

Interesserede parter kan nu tilgå detaljeret data på FCR-N/-D auktionerne i DK2 på Energi Data Service.

Datasættet viser flere detaljer om fordelingen på de to auktioner*, der køres i markederne for FCR-N, FCR-D opregulering og FCR-D nedregulering. Det er muligt at følge indkøbt kapacitet per budområde og den vægtede gennemsnitspris fordelt på hver auktion hhv. D-2 og D-1 samt total.

Data offentliggøres dagligt og det er muligt at hente historiske data tilbage til 10. november 2021 på Energinets hjemmeside: Energi Data Service - FCR N and D

*Energinets og Svenska kraftnäts samlede behov indkøbes på daglige auktioner, hvor en del af behovet indkøbes to dage før driftsdøgnet (D-2) og den resterende del indkøbes dagen før driftsdøgnet (D-1) (Læs mere i udbudsbetingelserne for systemydelser).

Følger eller henter I data på Energi Data Service?
Så hører vi meget gerne fra jer. Er der noget data I har brug for i jeres virksomhed eller noget I ønsker ændret, så kom endelig med feedback og/eller ønsker til forbedring af vores services.

Detaljer om udbud og indkøb af FCR-N/-D kan findes her, hvor der også er muligt at følge prisudviklingen, som nedenfor:

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.