Implementering af nye tekniske krav for FCR starter i september 2023

De nordiske TSO’er har udviklet nye tekniske krav for FCR-N og FCR-D. Formålet med de nye tekniske krav har været at harmonisere kravene i de nordiske lande, og sikre at det fremtidige elsystem. De nye krav vil gælde fra den 1. september 2023.

Den 3. april godkendte de nordiske regulatorer de nordiske TSO’ers reviderede forslag om yderlige egenskaber for FCR og dimensioneringsregler i forbindelse med TSO guidelinen (SOGL). Forslagene beskriver i store træk de nye tekniske krav. De nye krav var udviklet i tæt samarbejde med systemydelsesleverandører, producenter og den akademiske verden. Implementeringen af de nye krav markerer et stort skridt i at sikre en god forsyningssikkerhed i et forandrende elsystem.

TSO’erne vil udgive en opdateret beskrivelse af de tekniske krav og prækvalifikationsprocessen, inklusiv testprogram, i maj 2023. Sammen med den svenske og finske TSO er Energinet blevet enige om at de nye tekniske krav skal træde i kraft fra den 1. september 2023. I Norge vil det ske i begyndelsen af 2024. Systemydelsesleverandører må gerne prækvalificere på de nye krav fra 1. maj. Allerede godkendte enheder og porteføljer skal godkendes på de nye krav, når deres godkendelse udløber (5 år fra godkendelsestidspunktet).

 

For yderligere information, læs på Forsyningstilsynets Afgørelsesdatabase.

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.