Så er vi live med et fælles mFRR-kapacitetsmarked for DK1 og DK2

Den 20. juni 2023 er en festdag for folk med interesse for kapacitetsindkøb.

I dag har Energinet nemlig gennemført det første fælles indkøb af mFRR-reserver på tværs af DK1 og DK2. Det betyder, at aktører nu kan sælge reservekapacitet i DK1, der kan bidrage til at dække et behov i DK2 og omvendt. Herved bliver det muligt for Energinet at udnytte ressourcer på tværs af budzoner og derigennem sikre det mest økonomisk optimale indkøb, ligesom adgangen til bud på tværs af budzonerne sikrer en bedre likviditet i perioder med begrænset adgang til ressourcer i enten DK1 eller DK2.

Alt dette kan lade sig gøre, fordi Energinet har fået godkendt en metode, der tillader, at transmissionskapacitet på Storebælt kan reserveres og anvendes til udveksling af reservekapacitet. Det er tilladt at reservere transmissionskapaciteten til udveksling af reserver, hvis værdien heraf er større end den omkostning det forventes at give i day-ahead-markedet, at transmissionskapaciteten ikke er tilgængelig her. Den beregning sker hver dag i forbindelse med selve auktionen, og såfremt værdien falder ud til kapacitetsmarkedets fordel, så indkøber Energinet en andel af reservebehovet i fx DK2 i DK1.

Med overgangen til et fællesmarked for indkøb af mFRR-reservekapacitet mellem DK1 og DK2 flyttes auktionen fra Energinets eget driftsplanlægningssystem over på en fællesnordisk platform for kapacitetsmarkeder, Nordic MMS. Nordic MMS afholder i forvejen auktioner for det fællesnordiske aFRR-kapacitetsmarked.

Kontakt