Auktion over mFRR-kapacitet i Østdanmark

Det nye fælles mFRR-kapacitetsmarked i DK1 og DK2 blev taget i brug den 20. juni 2023.

Fra starten af juli måned, har auktionen over manuelle reserver i DK2 lejlighedsvis givet nogle bizarre resultater med ekstremt høje priser i enkeltstående timer, samtidig med, at prisbillige bud er blevet afvist i samme time.

Der er ikke tale om en fejl – dvs. de publicerede priser og bududvælgelsen har været korrekt, og afregningen vil blive gennemført på dette grundlag.

Baggrunden er et nyt princip for, hvordan bud skal udvælges. Princippet er foreskrevet af ACER og indebærer, at det er de samlede leveringsomkostninger (budmængde x budpris), som skal minimeres. Kombineret med, at det nu er muligt at indsende blokbud, så bliver bududvælgelsen kompliceret og det har desværre ført til de lejlighedsvis, svært forståelige resultater. Energinet er gået i gang med at se på, om der er noget i den konkrete udvælgelsesmekanisme, som kan justeres med henblik på at nå frem til mere transparente og intuitivt rigtige resultater – uden at ændre på det overordnede optimeringsprincip, som fastlagt af ACER.

Det er en proces, som forventes at tage adskillige uger, og Energinet vil senest på aktørarbejdsgruppemøde den 6. september 2023 orientere om status for dette arbejde.

Hvis man som aktør i den mellemliggende periode ønsker at bidrage til, at prissætningen bliver mere transparent og forståelig, så kan Energinet opfordre til at minimere brugen af blokbud og markere ens timebud som delelige.

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.