Nye regler for frekvensreserverne, FCR-D & FCR–N

Er nu gældende i det nordiske synkronområde

Fra i fredags den 1. september, overgik vi til nye tekniske krav for FCR-D og FCR-N. Det betyder at alle prækvalifikationer skal ske under de nye krav, før de kan levere frekvensreserverne til Energinet. Eksisterende godkendelser gælder 5 år fra godkendelsestidspunktet, hvorfor vi langsomt vil se en overgang til de nye krav blandt eksisterende anlæg. De næste 5 år er altså en transitionsperiode hvor gamle godkendelser udløber og kommer over på de nye krav.

I forbindelse med de nye krav for FCR-D og FCR-N, er det tekniske dokument der beskriver kravene, prækvalifikationsdokumentet, blevet opdateret (Prækvalifikation og test (energinet.dk)). Derudover eksisterer det nu kun på engelsk, efter ønske fra flere aktører.

Det er et levende dokument, hvor der løbende vil komme tilføjelser og opdateringer, for at sikre at det er så forståeligt som muligt og afspejler systemets behov. Vi modtager meget gerne feedback på både dokumentet og hele prækvalifikationsprocessen, og man skal endelig række ud efter behov. 

Vi har desuden oprettet en ny postkasse, PQ.Audits@energinet.dk, som i meget gerne må skrive til hvis I har spørgsmål omkring prækvalifikation og kontroller heraf.

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.