Alle systemydelser på EnergiDataService

Tilføjelsen af en række nye datasæt på Energi Data Service (EDS) sikrer øget transparens og adgang til data på indkøbte reserver.

Interesserede parter kan nu tilgå data på alle kapacitetsreserver i EDS:

KAPACITETSRESERVER

EDS LINK:

FFR i DK2 (Purchased)

FFRDK2

FCR-N/-D i DK2

FcrNdDK2

NYT FCR auktionerne i DK1

FcrDK1

NYT aFRR Nordisk Kapacitetsmarked i DK2
(markedsopstart 7. december 2022)

AfrrReservesNordic

NYT/GENETABLERET* mFRR kapacitetsmarkedet i DK1 & DK2
(markedsopstart 20. juni 2023)

mFRRCapacityMarket

* Datasættet er en genetablering og samling af 2 tidligere datasæt (mFRR DK1 & mFRR DK2) i forbindelse med markedsopstart d. 20. juni 2023. Samtidig med genetableringen og tilføjelsen af nye datasæt udløber de tidligere datasæt. Datasættene vil fortsat være at finde på Energidataservice men opdateres ikke længere. Vi beklager ventetiden der har været i forbindelse med genetableringen.

Datasættene indeholder alle: indkøbt mængde samt tilhørende pris pr. time.

 

Derudover, er det også muligt at finde data for aktivering på aFRR og mFRR:

ENERGIAKTIVERING

EDS LINK:

NYT aFRR aktiveret mængde i DK1 og DK2

AfrrActivatedAutomatic

mFRR aktiveringer i DK1 og DK2

RegulatingBalancePowerdata

Find mere information om reserverne HER.

 

Følger eller henter du data fra EDS?

Så hører vi meget gerne fra jer. Er der noget data I har brug for i jeres virksomhed eller noget I ønsker ændret, så kom endelig med feedback og/eller ønsker til forbedring af vores services.

 

 

***** ENGLISH *****

All Ancillary Services on Energi Data Service

New dataset on Energidata Service will ensure additional transparency and access to data on purchased reserves.

Interested parties are now able to access data on all capacity reserves in Energidata Service (EDS):

CAPACITY RESERVES

EDS LINK:

FFR in DK2

FFRDK2

FCR-N/-D in DK2

FcrNdDK2

NEW FCR auctions in DK1

FcrDK1

NEW aFRR Nordic Capacitymarket in DK2
(Market start-up December 7th, 2022)

AfrrReservesNordic

NEW/RE-ESTABLISHED* mFRR Capacity Market in DK1 & DK2
(Market start-up June 20th, 2023)

mFRRCapacityMarket

* The dataset is re-establishment and merge of two former dataset (mFRR DK1 & mFRR DK2) along with Market start-up on June 20th, 2023. Re-establishment of a new dataset expire former datasets. Former datasets and historic data can still be found on EDS, however this will not be updated any longer. We are sorry for the waiting that the re-establishment might have caused.

All dataset contains: purchased volume and belonging hourly price.

 

Furthermore, it is possible to find activation data on aFRR and mFRR:

ENERGY ACTIVATION

EDS LINK:

NEW aFRR activated volume in DK1 and DK2

AfrrActivatedAutomatic

mFRR activations in DK1 and DK2

RegulatingBalancePowerdata

For more information on reserves HERE.

Do you access data from EDS?
Then we are happy to get feedback from you. Please let us know if there is any data that you need in your company or have request for changes. Thank you.

KONTAKT