Vind og sol i de nordiske systemydelsesmarkeder

De fire nordiske TSO'er har sammen lavet en rapport over muligheder og udfordringer ved at deltage med vejrafhængigt produktion på systemydelsesmarkederne.  

Det nordiske elsystem er under en stor udvikling med integration af store mængder af vedvarende energi, herunder især elproduktion som er afhængigt af vind og sol.

Set fra et nordisk perspektiv er der en begrænset deltagelse fra sol og vind i systemydelsesmarkederne, hvilket denne rapport belyser. Vi har sammen med de tre andre nordiske TSO'er, Statnett, Svenska kraftnät og Fingrid, udarbejdet en rapport, som beskriver mulighederne for deltagelse på systemydelsesmarkederne i de forskellige lande, samt hvilke udfordringer disse typer af anlæg står overfor i dag. 

Ydermere beskriver rapporten nye tiltag og initiativer i de fire nordiske lande, som er med til at muliggøre en større deltagelse fra vind og sol på systemydelsesmarkederne. 

Du kan finde rapporten ved at klikke her.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.