Opfølgning på webinar om de nordiske kapacitetsmarkeder for aFRR og mFRR

Den 21. november 2023 afholdt Energinet sammen med de øvrige nordiske TSO et webinar om det første år med nordiske kapacitetsmarkeder.

Præsentationsmateriale og videooptagelse af webinaret kan nu findes her: Webinar invitation to stakeholders on the Nordic capacity markets for aFRR and mFRR – nordicbalancingmodel.

På webinaret gennemgik TSO’erne blandt andet de erfaringer og observationer, som TSO’erne har gjort i løbet af det første år i drift. Det handler mest af alt om, at store udelelige bud og tidsmæssigt lange blokbud giver et mindre samfundsøkonomisk efficient marked, hvor periodevist mange bud bliver sprunget over, selvom de er i pengene (har en pris lavere end clearing-prisen).

Blandt de nordiske TSO’er arbejder vi derfor på at finde ud af, hvordan vi kan forandre dette. Fokus lige nu er på de forskellige budformater og den måde budformaterne bruges af markedsaktørerne. Sagen er den, at hvis buddene, som sendes ind, ikke er en god repræsentation af aktørens omkostninger, så vil clearingen heller ikke opnå et samfundsøkonomisk optimalt resultat. Sagt på en anden måde: Hvis algoritmen får dårlige/fejlagtige input, så får vi et resultat derefter.

Helt konkret ser vi på TSO-siden, at der for aktøren potentielt kan være 3 omkostningselementer, der skal medtages ved prissætning af et kapacitetsbud: 1) variable omkostninger (EUR/MW/MTU), 2) faste omkostninger (EUR/MTU) og 3) start/stop omkostninger (EUR/leveringsperiode). Ud fra disse elementer diskuterer de nordiske TSOer forskellige løsninger, som vi gerne vil invitere jer til at give input til. Det har vi prøvet at samle sammen i nogle konkrete spørgsmål, som vi håber I vil svare på, så godt I kan:

  1. Er ovenstående de rigtige og eneste omkostningselementer?

  2. Hvad er de underliggende årsager til, at I anvender blokbud og/eller udelelige bud i aFRR og mFRR kapacitetsmarkedet?

  3. Beskriv gerne uddybende behovet for blokbud (sammenhængende i tid) i et kapacitetsmarked. Hvilke omkostningerne definerer behovet? Kan I se alternativer til at fremstille disse omkostningselementer?

  4. Hvilke fordele og ulemper ser I med de eksisterende budformater?
    1. Er der nogle formater, der kan fjernes?
    2. Er der nogle formater, der bør tilføjes?

  5. Kan et budformat med et fast og et variabelt omkostningselement erstatte behov for at linke bud til hinanden?

  6. Har I andre input, der kan bidrage til at sikre nogle budformater, der muliggør en reel repræsentation af fundamentale omkostninger?


Vi sætter stor pris på, hvis I vil bruge tid på at besvare ovenstående, da besvarelserne vil blive brugt som input til det fremtidige markedsdesign. Vi modtager gerne jeres svar inden den 31. december 2023 til LKB@energinet.dk. Alternativt er I meget velkommen til at række ud, hvis I foretrækker at mødes med os og tale om ovenstående.