Information om overgangen til marginalprissætning i FCR markederne i DK2

Den 1. februar 2024 overgår FCR markederne i DK2 (FCR-N, FCR-D nedregulering, FCR-D opregulering) til afregning ved marginalprissætning i stedet for den nuværende pay-as-bid.

Det betyder i praksis at markedsclearingen i begge auktioner allerede d. 31. januar 2024 vil ske med marginalprissætning. Ændringen kommer ikke til at have nogen tekniske ændringer ved måden der indmeldes bud, hvorfor der heller ikke vil laves test op til ændringen. 

Resultatfilerne vil blive sendt på samme måde som hidtil, med budmængde og budpriser, men vil ikke indeholde marginalprisen. Marginalprisen vil blive offentliggjort på Mimer. I normaldrift vil marginalprisen være tilgængelig ikke senere end klokken 05:00 for første auktion og klokken 19:00 for anden auktion. Aktører henvises derfor til Mimer for at hente marginalpriserne for de forskellige FCR-produkter.

Vi anerkender, at det ikke er den optimale løsning og understreger at vi arbejder på at få udbedret situationen. Vi kan endnu ikke sige noget om hvor længe det vil tage at finde en løsning.