Fælles nordisk metode for rampebegrænsninger i energimarkederne (DA og ID) er godkendt

Energinet har sammen med de øvrige nordiske TSO'er fået godkendelse af Metode for rampebegrænsninger af aktiv effekt (Amended Nordic LFC block methodology for ramping restrictions for active power output in accordance with Article 137(3) and (4) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation) d. 2/2-2024.

Metoden er blevet udarbejdet og anmeldt som følge af, at energimarkederne i 2025 overgår til 15 min MTU. Med metoden følger blandt andet en rampeperiode på +/-5 min omkring MTU-skiftet samt en maksimal rampehastighed på 30 MW/min på HVDC-forbindelser i det nordiske synkronområde.

 

Find afgørelse om godkendelse samt bilag HER
(Anmeldte og godkendte metoder --> Systemydelser --> Dato for anmeldelse d. 04-04-2023)