Auktion over mFRR kapacitet d. 9. feb. 2024

Det nye fælles mFRR kapacitetsmarked i DK1 og DK2 har været i drift siden d. 20. juni 2023.

For driftsdøgnet 9. februar 2024 gav auktionen nogle svært forståelige resultater. Indkøbet i DK1 var forhøjet til 584 MW denne dag i tidsrummet 8-14 som følge af udetid for Storebæltsforbindelsen. Resultat blev en relativ høj kapacitetsbetaling (~ 100 EUR/MW/h) fra midnat og indtil kl. 14. Samtidig blev adskillige, meget prisbillige bud (~ 1 EUR/MW/h) i DK1 afvist i nattetimerne.

Der er ikke tale om en fejl - dvs. de publicerede priser og bududvælgelsen har været korrekt, og afregningen vil blive gennemført på dette grundlag.

Det specielle forløb opstod, fordi det viste sig nødvendigt at tage et relativt dyrt blokbud ind i løsningen for overhovedet at være i stand til at dække behovet i DK1 i tidsrummet 8-14. Blokbuddet hævede prisniveauet også om natten, hvor der ellers var rigeligt med timebud. For at undgå overindkøb blev en række timebud derfor sprunget over/frasorteret i nattetimerne i overensstemmelse med det godkendte udvælgelsesprincip.  

Hvis man som aktør ønsker at bidrage til, at prissætningen bliver mere transparent og forståelig, så kan Energinet opfordre til at minimere brugen af blokbud, send rigeligt med timebud når behovet er forøget, og markere ens timebud som delelige.