Workshop om ændringer i ubalanceprisdesign og ubalancegebyr

Der er ændringer på vej i ubalanceprisdesignet og ubalancegebyret, som vil få betydning for aktører på balancemarkedet. Energinet inviterer til workshop den 7. marts 2024, hvor baggrunden og de forventede effekter af ændringerne bliver gennemgået.

Nyt ubalanceprisdesign inkluderer både mFRR og aFRR-priser
Energinet skal ifølge EBGL implementere et nyt ubalanceprisdesign, der inkluderer både mFRR- og aFRR-priser. Modellen bliver indført nu, fordi Energinet i forbindelse med tilkoblingen til PICASSO begynder at have markedspriser på aFRR. Det nye prisdesign medfører at det både er aFRR og mFRR-priserne, der påvirker den endelige ubalancepris.

På workshoppen vil Energinet præsentere udkastet til den model, der forventes at blive implementeret, samt gennemgå de forventede effekter af den nye model.

Nyt ubalancegebyr baseret på Full Cost Balancing

Energinet kommer også til at indføre ændringer i ubalancegebyret baseret på Full Cost Balancing (FCB).  Det forventes at skabe højere ubalancegebyr, end aktørerne kender fra i dag.


På workshoppen gennemgår Energinet resultater fra regnemodellen Dynamisk Dimensionering, som danner grundlaget for FCB. Desuden præsenterer Energinet metoden for FCB samt en sammenligning af ubalancepriser og -gebyrer i Europa.Læs mere og find link til tilmelding her: Aktørworkshop om nyt ubalanceprisdesign og ubalanceprisgebyr

Contact

SUBSCRIBE TO NEWS

Receive notifications directly by e-mail