Opgørelse af prækvalificerede mængder

Energinet har netop offentliggjort de prækvalificerede mængder på systemydelser.

Nedenstående tabel viser de prækvalificerede mængder på systemydelsesmarkederne. Mængderne er et udtryk for hvor meget Energinet har godkendt til at kunne levere systemydelser. De viser derfor potentialet for hvad der kan deltage på de enkelte markeder.

Det skal også bemærkes at anlæggene er godkendt under de nuværende krav til levering af systemydelser. Dette kan ændre sig i takt med at kravene ændrer sig og derfor kan de prækvalificerede mængder falde. For eksempel når vi overgår til 5 min FAT på aFRR vil dette resultere i at tallene på aFRR falder betydelige, hvis anlæggene ikke længere kan leve op til det nye FAT krav.

Denne tabel opdateres én gang i starten af hvert kvartal.
Du kan finde tabellen og læse mere om prækvalifikation og test HER.