Begrænsning af statisk FCR-D indkøb i det nordiske synkronområde

Det nordiske behov for FCR-D opregulering og nedregulering må kun bestå af en andel af enheder som leverer statisk FCR-D i løbet af leveringstimen. Dette er for at sikre, at leveringen af FCR-D ikke medfører uacceptable risici for driftssikkerheden eller uønskede effekter på frekvensen, når det aktiveres. De nordiske TSO’er har derfor til hensigt at implementere en begrænsning på indkøbet af statisk FCR-D inden for det nordiske synkronområde.

De nordiske TSO’er, Svenska kraftnät (Sverige), Statnett (Norge), Fingrid (Finland) og Energinet (Danmark), har sammen iværksat en analyse for at fastslå, hvilke niveauer af statisk FCR-D der vil være acceptable for det nordiske synkronområde. Der er en stærk korrelation mellem den acceptable mængde statisk FCR-D og niveauerne af inertien i systemet, som varierer over året. Korrelationen kan beskrives som følger: Når niveauerne af inertien er lave, skal mængden af statisk FCR-D begrænses mere, og omvendt for det modsatte tilfælde. Baseret på arbejdet har de nordiske TSO’er til hensigt at implementere en volumenbegrænsning for statisk FCR-D med to komponenter:

  1. En konstant volumenbegrænsning (procentdel) for maksimal mængde statisk FCR-D, der gælder året rundt.
  2. En varierende volumenbegrænsning (procentdel), der afhænger af inertiniveauet i systemet og derfor kan variere i løbet af året.

Den konstante volumenbegrænsning vil i første omgang blive fastsat til 50 % af den samlede nordiske efterspørgsel på FCR-D opregulering. En lignende begrænsning vil blive implementeret for FCR-D nedregulering på et senere tidspunkt. Den varierende volumenbegrænsning er stadig under udarbejdelse. Den vil fungere som et supplement til den konstante begrænsning, hvilket betyder, at den samlede begrænsning af statisk FCR-D vil være lavere end eller lig med 50 %, afhængigt af inertiniveauet.

Hvad er statisk FCR-D?

Enheder, der har svært ved at overholde de dynamiske krav, f.eks. aktiverings-/deaktiveringskravene eller stabilitetskravene, kan tilbyde en variant af FCR-D kaldet Statisk FCR-D. Den væsentligste forskel fra almindelig FCR-D (kaldet Dynamisk FCR-D) er en hvileperiode på op til 15 minutter, hvor enhederne ikke er forpligtet til at deaktivere eller være i stand til at udføre en anden aktivering.

Næste skridt

Arbejdet vedrørende den varierende volumenbegrænsning, samt en begrænsning for FCR-D nedregulering fortsætter i den nordiske arbejdsgruppe. Når begrænsningerne for statisk FCR-D er fastlagt, vil de nordiske TSO’er indlede diskussioner om, hvordan den samlede nordiske volumenbegrænsning skal fordeles mellem hvert nordisk land. Efter at den nationale begrænsning af statisk FCR-D er besluttet for hvert land, kan den nationale TSO derefter implementere begrænsningen på sit eget nationale marked. Markedet vil i god tid blive informeret om implementeringen af begrænsningen, så snart fordelingen mellem landene er fastsat.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.