Opfølgning på workshop om ubalanceafregning

Energinet ønsker at informere om den videre proces med udgangspunkt i aktørernes input fra workshoppen omkring ubalanceafregning og full cost balancing.

Energinet afholdt en workshop den 7. marts 2024 om ubalanceafregning og full cost balancing. Under workshoppen kom aktørerne med en række kommentarer specielt vedrørende full cost balancing. Energinet ønsker derfor at informere om den kommende proces.

Når det kommer til det nye design af ubalanceafregning, forventer Energinet at kunne sende det til høring midt april. I forbindelse med denne anmeldelse vil Energinet udarbejde et tilhørende dokument med eksempler, der tydeliggør, hvordan ubalanceprisen fastsættes. Dokumentet vil også indeholde analyser, som f.eks. viser omkostningerne ved at "betale" aFRR-nedreguleringsaktivering med en ubalancepris baseret på opreguleringspriser.

For full cost balancing vil Energinet sikre, at de spørgsmål, aktørerne rejste, bliver grundigt undersøgt. Derfor forventes det, at Energinet afholder et møde inden sommerferien, hvor resultaterne af analyserne, der ligger til grund for full cost balancing, præsenteres. En eventuel metodeanmeldelse for full cost balancing forventes derfor først at finde sted efter sommerferien.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.