Forhøjelse af dimensionerende hændelse i DK1

I forbindelse med idriftsættelsen af Viking Link, øges den dimensionerede hændelse i Vestdanmark fra 684 MW til 700 MW.

Det betyder, at Energinet med virkning fra 1. maj 2024 vil hæve indkøbet af mFRR-kapacitet i DK1 med 16 MW.

I normalsituationer vil behovet for mFRR-kapacitet i DK1 derfor stige fra 284 MW til 300 MW.