Systemydelser i fremtiden

Behovsvurdering for systemydelser samt Outlook for Ancillary Services 2023-2040 giver en status på systemydelser, og sætter fokus på Energinets bedste skøn på udviklingen i det fremtidige systemydelsesmarked.

Energinet har som systemansvarlig virksomhed brug for en række ydelser til at opretholde stabilitet i eltransmissionssystemet og dermed elforsyningssikkerheden – disse ydelser kaldes samlet set for systemydelser. Ydelserne er nødvendige for at sikre stabilitet i eltransmissionssystemet under både normaldrift og ved genetablering efter fejl.

Behovsvurdering for systemydelser 2024

"Ved anskaffelse af energi og andre ydelser til opretholdelse af det fastsatte niveau for elforsyningssikkerhed, anvender Energinet markedsbaserede metoder." Behovsvurdering for systemydelser beskriver, hvordan Energinet definerer behovet, og hvilke systemydelser der bruges til at dække dette behov. Notatet perspektiverer til eventuel markedsgørelse af det beskrevne behov, og indeholder en status for markedsgørelse af systemydelser, da Behovsvurdering for systemydelser skal understøtte §28 i Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet. Behovsvurderingen opdateres årligt d. 1. november.

Læs Behovsvurdering for systemydelser 2024

 

Se tidligere udgaver her:

Behovsvurdering for systemydelser 2023

Behovsvurdering for systemydelser 2022

Behovsvurdering for systemydelser 2020

 

 

Outlook for Ancillary Services 2023-2040

Outlook for Ancillary Services 2023-2040 præsenterer et skøn på udviklingen i det fremtidige systemydelsesmarked. Rapporten er skrevet på engelsk og er baseret på nuværende forudsætninger, lovgivning og klimamål. Ideen til denne udgivelse udspringer af Behovsvurderingen for systemydelser, med en ambition om at sikre transparent og mere fremadskuende kommunikation, og det er tiltænkt at disse kan læses i samspil- og uafhængigt af hinanden. Outlook for Ancillary Services rapporten opdateres årligt d. 1. november.

Læs Outlook for Ancillary Services 2023-2040

Se tidligere udgaver her:
Scenarierapporten 2022-2032

 

kontakt