Systemydelser i fremtiden

Behovsvurdering for systemydelser samt Scenarierapporten 2022-2032 sætter fokus på Energinets vurdering af behovet for systemydelser i fremtiden, samt Energinets bedste skøn på udviklingen i det fremtidige systemydelsesmarked.

Energinet har som systemansvarlig virksomhed brug for en række ydelser til at opretholde stabilitet i eltransmissionssystemet og dermed elforsyningssikkerheden – disse ydelser kaldes samlet set for systemydelser. Ydelserne er nødvendige for at sikre stabilitet i eltransmissionssystemet under både normaldrift og ved genetablering efter fejl.

 

" Ved anskaffelse af energi og andre ydelser til opretholdelse af det fastsatte niveau for elforsyningssikkerhed, anvender Energinet markedsbaserede metoder."Behovsvurdering for systemydelser beskriver, hvordan Energinet definerer behovet, og hvilke systemydelser der bruges til at dække dette behov. Notatet perspektiverer til eventuel markedsgørelse af det beskrevne behov og indeholder en status for markedsgørelse af systemydelser, da behovsvurdering for systemydelser skal understøtte § 28 i bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet: 

Scenarierapporten 2022-2032

Energinet offentliggør for første gang Scenarierapporten (2022-2032), som præsenterer et skøn på udviklingen i det fremtidige systemydelsesmarked. Rapporten er baseret på nuværende forudsætninger, lovgivning og klimamål. Scenarierapporten udspringer af Behovsvurderingen, og det er tiltænkt at disse kan læses i samspil- og uafhængigt af hinanden.

Læs Scenarierapporten 2022-2032

Behovsvurdering for systemydelser 2023

Læs Behovsvurdering for systemydelser 2023

 

Se også tidligere udgaver her:

Behovsvurdering for systemydelser 2022

Behovsvurdering for systemydelser 2020

Behovsvurdering for systemydelser 2019

 

kontakt