Datakatalog

Offentligt tilgængelige datasæt på Energi Data Service er herunder grupperet i en række emner. Under emnerne kan du læse uddybende information for at finde det rigtige datasæt til formålet.

Elforbrug

Emne Opløsning Geografi Navn/link
Elforbrug Time Kommune Consumption per industry, public and private, municipality and hour
Elforbrug - Bolig og elvarme Time Kommune Private consumption per housing and heating categories and industry consumption by municipality and hour
Elforbrug - Industrikoder Time Branche Consumption per DK36/DK19 Industry Code per hour
Elforbrug - Industrikoder År Kommune Consumption per DK10 Industry Code, municipality and year
Elforbrug - Netområder Time Netområde Consumption per Grid Area
Elproduktion og -forbrug Time Prisområde Production and Consumption - Settlement
Målepunkter Måned Netområde / Prisområde Datahub Measuring Point Statistics
Målepunkter Måned Kommune Datahub Measuring Point Statistics per municipality

Alle målepunkter er ikke timeopløst før 1/1 2021. Udviklingen i elforbruget for en branche op til 2021 skal derfor læses med forbehold. Fra 1/1 2021 er opdelingen komplet.

 

Elforbrugsdatasæt er baseret på de enkelte forbrugsmålere i Datahub.

 

Consumption per DK36/DK19 Industry Code per hour:

 • DK36-branchekoden hentes i CVR-registret via CVR-nummeret. Kategorien "Privat" rummer alle målere uden tilknyttet CVR-nummer.
 • Data udsendes i første udgave efter 8 dage og opdateres efter 3 måneder. I princippet kan der være rettelser med op til 2 års forsinkelse.
 • Summen pr. time skal svare til summen af produktion og udveksling uden egetforbrug minus transmissionstab og distributionstab (nettoforbrug uden egetforbrug).
 • Data tilgængelig fra 1/1 2020.

Elmarked

Emne Opløsning Geografi Navn/link
Datahub-priser Periode Elleverandør Datahub Price List
Elleverandører Måned Netområde Active Electricity Suppliers per Grid Area
Elleverandører Måned Netområde Change of Electricity Suppliers Per Grid Area
Elmarked Time - Countertrade procured in Intraday
Elproduktion og udveksling 5 minutter Prisområde Electricity Production and Exchange 5 min Realtime
Elspotpriser Time Prisområde Elspot Prices
Konkurrence Måned Netområde Herfindahl-Hirschman Index (HHI) per Grid Area
Målepunkter Måned Netområde / Prisområde Datahub Measuring Point Statistics
Målepunkter Måned Kommune Datahub Measuring Point Statistics per municipality
Udveksling udland Time Prisområde Foreign exchange

 

Læs om hvordan elmarkedet er skruet sammen: Introduktion til elmarkedet

Elnettet og forbindelser

Emne Opløsning Geografi Navn/link
Elproduktion og Udveksling 5 minutter Prisområde Electricity Production and Exchange 5 min Realtime
Forbrugsdækning - Kortsigtet År Kommune Consumption coverage per municipality short term
Forbrugsdækning - Langsigtet År Kommune Consumption coverage per municipality long term
Kapacitet År Station Available capacity for new production per station
Kapacitet og udveksling Time Prisområde Transmission Lines
Overskudsproduktion - Kortsigtet År Station Energy surplus per TSO-station short term
Overskudsproduktion - Langsigtet År Station Energy surplus per TSO-station long term
Stationsoversigt - Station Connection points in the electricity grid
Udveksling udland Time Prisområde Foreign exchange

Forbrugsdækning pr. kommune samt overskudsproduktion og teknologifordeling pr. station 2030-2040 er baseret på Energistyrelsens analyseforudsætninger.

 

Transmission Lines:

 • Datasættet indeholder data om kapacitet, planlagt udveksling day ahead og intraday samt målt og afregnet udveksling pr. time.

 

Læs om adgang til netdata.

Se et kort over det eksisterende eltransmissionsnet.

Læs om kapacitetskort under emnet Kapacitetskort for elnettet længere nede på siden.

Elproduktion

Emne Opløsning Geografi Navn/link
Elproduktion Minut Landsplan Power System Right Now
Elproduktion Time Kommune Production per Municipality per Hour
Elproduktion Måned Kommune Production per Municipality
Elproduktion og -forbrug Time Prisområde Production and Consumption - Settlement
Elproduktion og udveksling 5 minutter Prisområde Electricity Production and Exchange 5 min Realtime
El - Systembalance Time Prisområde Electricity Balance Non-Validated
Kapacitet År Station Available capacity for new production per station
Kapacitet - Produktionsform Måned Kommune Capacity Per Municipality
Målepunkter Måned Netområde / Prisområde Datahub Measuring Point Statistics
Målepunkter Måned Kommune Datahub Measuring Point Statistics per municipality
Prognose - Vind og sol 5 minutter Prisområde Forecast Wind and Solar power, 5min
Prognose - Vind og sol Time Prisområde Forecast Wind and Solar power, hour resolution

 

Capacity per Municipality:

 • Installeret effekt pr. kommune er pt. den eneste opgørelse af installeret effekt.

Læs om valg af datasæt under emnet Brug de rette data til det rette formål - Hurtig effekt eller langsom præcision? længere nede på siden.

Kommuner

Emne Opløsning Geografi Navn/link
Elforbrug Time Kommune Consumption per industry, public and private, municipality and hour
Elforbrug År Kommune Consumption per DK10 Industry Code, municipality and year
Elforbrug - Boligtype og elvarme Time Kommune Private consumption per housing and heating categories and industry consumption by municipality and hour
Elproduktion Time Kommune Production per Municipality per Hour
Elproduktion Måned Kommune Production per Municipality
Forbrugsdækning - Kortsigtet År Kommune Consumption coverage per municipality short term
Forbrugsdækning - Langsigtet År Kommune Consumption coverage per municipality long term
Kapacitet - Produktionsform Måned Kommune Capacity per Municipality
Målepunkter Måned Kommune Datahub Measuring Point Statistics per municipality

Alle målepunkter er ikke timeopløst før 1/1 2021. Udviklingen i elforbruget for en branche op til 2021 skal derfor læses med forbehold. Fra 1/1 2021 er opdelingen komplet.

 

Elforbrug i kommunen:

 • Fuld DK36-brancheopdeling er ikke mulig af hensyn til fortrolighed.

Production per Municipality og Production per Municipality per Hour:

 • Måneden opgøres første gang med 9 dages forsinkelse.

Capacity per Municipality:

 • Installeret effekt pr. kommune er pt. den eneste opgørelse af installeret effekt.

Miljø og deklarationer

Emne Opløsning Geografi Navn/link
CO2 Emission Time Prisområde CO2 Emission
CO2 emission - Prognose Time Prisområde CO2 Emission Prognosis
El - Balance realtid Time Prisområde Electricity Balance Non-Validated
Elforbrug - Miljødeklaration Time Prisområde Consumption Coverage, Location based
Elforbrug - National deklaration Time Prisområde / National Consumption Coverage, hourly National statistics
Elforbrug - Timedeklaration Time Prisområde Declaration, Consumption coverage per Hour
Elproduktion Time Prisområde Declaration, Production types and Emissions per Hour
Elproduktion Time Prisområde Declaration, Production types and Emissions per Hour, versions
Elproduktion og -forbrug Time Prisområde Production and Consumption - Settlement
Emission - Timedeklaration Time Prisområde Declaration Consumption, Emission per Hour
Importeret el Time Prisområde Declaration Import
Importeret el Time Prisområde Production types import

CO2 Emission og CO2 Emission Prognosis:

 • Både CO2-prognose og -realtidsopgørelse er baseret på sidste års emissioner pr. produceret kWh pr. værk.
 • Prognoser er baseret på aktørplanen, og udsendes sammen med resultater for Day ahead handelen.
 • Den endelige deklaration af CO2 kan først opgøres midt i det efterfølgende kalenderår, når de faktisk afbrændte brændsler kendes.
 • Afvigelserne fra løbende opgørelse til endelige opgørelse af CO2 ligger gennemsnitligt typisk under 10 gram pr. kWh.

 

Læs mere om deklarationer under emnerne Typer af deklarationer og Din deklaration på leveret el længere nede på siden.

Systemydelser

Vedvarende Energi

Emne Opløsning Geografi Navn/link
Elproduktion Minut Landsplan Power System Right Now
Elproduktion 5 minutter Prisområde Electricity Production and Exchange 5 min Realtime
Elproduktion Time Kommune Production per Municipality per Hour
Elproduktion Måned Kommune Production per Municipality
Elproduktion og -forbrug Time Prisområde Production and Consumption - Settlement
El - Systembalance Time Prisområde Electricity Balance Non-Validated
Kapacitet - Produktionsform Måned Kommune Capacity Per Municipality
Overskudsproduktion År Station Energy surplus per TSO-station long term
Overskudsproduktion År Station Energy surplus per TSO-station short term
Prognose - Vind og sol 5 minutter Prisområde Forecast Wind and Solar power, 5min
Prognose - Vind og sol Time Prisområde Forecast Wind and Solar power, hour resolution

 

Capacity per Municipality:

 • Installeret effekt pr. kommune er pt. den eneste opgørelse af installeret effekt.

Gasflow

Emne Opløsning Geografi Navn/link
Gasflow og kvalitet Time Entry/exit point Entry/Exit gas flow and quality
Gasflow og kvalitet Time MR Station Gas quality and flow for MR stations

Biogasandelen regnes som leverance divideret med gennemsnitsforbrug et år tilbage.

Gas - sammensætning og kvalitet

Emne Opløsning Geografi Navn/link
Gasflow og kvalitet Time Entry/exit point Entry/Exit gas flow and quality
Gasflow og kvalitet Time MR Station Gas quality and flow for MR stations
Gassammensætning og kvalitet Time National Gas composition and quality for transmission
Gassammensætning og kvalitet Måned National Gas composition and quality for transmission, monthly
Gassammensætning og kvalitet År National Gas composition and quality for transmission, yearly
Gas brændværdier Måned MR Station Monthly allocated calorific values

Biogasandelen regnes som leverance divideret med gennemsnitsforbrug et år tilbage.

Læs om gaskvalitet

Gaslager

Emne Opløsning Geografi Navn/link
Forventet tilgængelighed Gas Day National Storage expected availability
Gaslager Gas Day National Storage utilization
Gas nomination Time National Storage hourly nomination
Tilgængelig kapacitet Gas Day National Storage available capacity

Læs om Gaslagerdata

Gasmarked

Emne Opløsning Geografi Navn/link
Gasmarked Gas Day - Commercial gas amounts
Gaspriser Gas Day - Gas Daily Balancing Price
Gaspriser Måned - Gas monthly neutral price DKK/kWh
Gas - Allokation Time / Gas Day - Gas hourly allocation and nomination
Gas - Booked Gas Day - Gas booked by product
Gas - Brug af kapacitet Gas Day - Gas Capacity Usage
Gas - Systembalance Time / Gas Day - Gas Accumulated System Balance
Gas - Systembalance Gas Day - Gas Daily System Commercial Balance

Læs om Gasmarked

Værd at vide

Læs uddybende information relateret til de offentligt tilgængelige datasæt på Energi Data Service.

MWh/h sammenlignet med MWh

I forbindelse med systemydelser anvendes ofte enheden MWh/h. Enheden anvendes altid, hvor data er baseret på effektmålere.

 • MWh/h = gennemsnitlige effekt per time.
 • Jo kortere måleperioder, jo større koalition er der imellem MWh/h og MWh.
 • MWh er tilnærmet lig MWh/h hvor tidsopløsningen er time.

Datakilder i Energinet

AFREGNINGSDATA (DATAHUB/PANDA)

Produktion og produktionsformer, udvekslinger, forbrug på individuelle adresser og forbrugerkategorier.

 • Faktisk produktion, transmission og forbrug
 • Balance og balanceafregning

Opløsning: Time / årligt, aggregeret.

 

EFFEKTDATA TIL DRIFT AF ELSYSTEMET (SCADA)

Realtids effektmålinger fra alle større anlæg, der kan kombineres med stamdata. De kan opløses på typer, effekt, primær brændsel, kommune, tilslutningsniveau osv.

 • Foreløbige opgørelser af produktion og forbrug
 • Kan opløses på typer, effekt, brændsel osv.
 • Geografi igennem stamdata

Opløsning: I nærheden af ​​realtid, 1 min.

 

PLANLAGT DRIFT, ELMARKED OG SYSTEMYDELSER

Planlagt produktion og forbrug, prognoser for VE og forbrug, priser og mængder for systemydelser.

 • Handelsdata og planlagt udveksling
 • Planlagt produktion og sammensætning
 • Omsætning, priser og mængder
 • Elmarked og systemydelser

Opløsning: fra 5 minutter til en time.

 

GAS-SYSTEM

Data om gasmarked og gaskvalitetstiltag fra ind- / udgangspunkt, MR-stationer.

 • Gassammensætning
 • Brændværdi
 • Biomethanandel
 • Flyde

Opløsning: fra 3 min. til årligt.

 

INFRASTRUKTUR DATA

Vest- og østdanske elektricitetstransmissionssystemer:

 • Kapaciteter
 • Transmissionslinjer
 • Transformers
 • Belastning

Opløsning: Ikke afdækket.

 

MILJØ OG DEKLARATIONER

Opgørelse af elproduktion, import og eksport samt heraf følgende miljøbelastninger:

 • Emissioner
 • Brændselsforbrug
 • Prognoser, foreløbige opgørelser samt deklarationer
 • Import og eksport, brændsler

Opløsning: fra 5 min. til årligt.

Typer af deklarationer

En deklaration angiver brændselsfordelingen samt de tilhørende miljøpåvirkninger ved produktion eller forbrug af 1 kWh. Energinet beregner følgende deklarationer med hvert sit formål.

 

Produktionsdeklaration

Deklaration af produktionen.

 

Timedeklarationen (forbrug, ”location based” i grønne regnskaber)

Deklaration, der baseres på det faktiske time-for-time overblik af leveret strøm.

Inkluderer ikke egetforbrug eller el handlet via GGO’er (Energioprindelse).

 

Miljødeklarationen

Miljødeklarationen er en målestok for den grønne omstilling.

Inkluderer al dansk produktion og forbrug, også egetforbrug.

 

Eldeklarationen (forbrug, ”marked based” i grønne regnskaber)

Finansiel deklaration baseret på køb og salg af certifikater (GO’er).

 

Læs meget mere: Eldeklarationer

Din deklaration på leveret el

Beregn din deklaration på leveret el på https://din-deklaration.eloprindelse.dk

 • Din deklaration er baseret på timedeklarationen.
 • Datasæt i tabellen herunder udgør tilsammen timedeklarationen.
 • Deklarationerne anvendes f.eks. til grønne regnskaber.
 • Funktionen "Din deklaration" agerer 3. part, og kobler individuelle kunders målerdata med deklarationerne udgivet på Energi Data Service.
 • Deklarationerne er på timeniveau, men udgives pt. kun årligt.
Emne Opløsning Geografi Navn / link
Elforbrug Time Prisområde Declaration, Consumption coverage per Hour
Elforbrug Time Prisområde Declaration Consumption, Emission per Hour

 

Kapacitetskort for elnettet

Kapacitetskortet for elnettet indeholder oplysninger om ledig netkapacitet for tilslutning af nye kunder. Se og læs om kapacitetskortet på www.kapacitetskort.dk.

Kapacitetskortet er blevet til i et samarbejde med Green Power Denmark.

 

Datasæt anvendt i kapacitetskortet

Emne Opløsning Geografi Navn/link
Kapacitet (kort 1-3) År Station Available capacity for new production per station
Forbrugsdækning - Kortsigtet (kort 4) År Kommune Consumption coverage per municipality short term
Overskudsproduktion - Kortsigtet (kort 5-6) År Station Energy surplus per TSO-station short term

 

Brug de rette data til det rette formål - Hurtig effekt eller langsom præcision?

Realtids elproduktion

Data baseret på effektmålere (SCADA systemet)

 • Datasæt er baseret på realtids effektmålinger.
 • Opdateres nær realtid og angives i MWh/h
 • Er opskaleret og tilnærmet når anvendt som energiopgørelse
 • Huller og fejl i data forekommer og bliver normalt ikke rettet
 • Data er delvist beregnede og ikke egnede til statistik.
 • Ikke alle produktionsanlæg indsender realtidsdata. Samlet produktion er derfor tilnærmet.
 • Forbrug beregnes som summen af produktion og udveksling.
Emne Opløsning Geografi Navn / link
Elproduktion Minut Landsplan Power System Right Now
Elproduktion 5 minutter Prisområde Electricity Production and Exchange 5 min Realtime
El - Systembalance Time Prisområde Electricity Balance Non-Validated

Afregnet elproduktion

Data baseret på afregningsmålerne (Datahub)

 • Endelige timeopgørelser fra Datahub.
 • Tidligst tilgængelige efter 8 dage og opdateres gradvist. Som regel er der kun små senere opdateringer.
 • Ca. 99 % korrekt efter 1 mdr. I Energi Data Service opdateres normalt sidste gang efter 3 mdr.
 • SKAL anvendes til statistiske formål.
Emne Opløsning Geografi Navn / link
Elproduktion og -forbrug Time Prisområde Production and Consumption - Settlement

Datasættet indeholder data om:

Produktionen leveret til elnettet - opdelt

 • Centrale og decentrale værker
 • Vindkraft, land og hav opdelt efter størrelse
 • Solceller, opdelt på størrelser
 • Vandkraft
 • Egetforbrug for sol og værker. Kan kun opgøres tilnærmet. Det faktisk danske elforbrug kendes reelt ikke præcist.
 • Har ikke opdeling på brændsler - her henvises til deklarationer.

Udveksling

 • Opdelt på Norge, Sverige, Tyskland og Holland.

Nettab

 • Opdelt på udlandsforbindelser, internt transmissionstab samt distributionstab.

Forbrug

 • Bruttoforbrug beregnet som summen af produktion og udveksling. Nettoforbrug beregnes som bruttoforbrug minus tab.
 • El til varme - primært elkedler.

Anvendes sjældent på hjemmesider pga. langsomme opdateringer, men skal altid anvendes til statistik.