CSR og deklarationer

En deklaration angiver brændselsfordelingen samt de tilhørende miljøpåvirkninger ved forbrug af 1 kWh til anvendelse primært i forbindelse med CSR rapportering.

I henhold til GHG protokollen kan der anvendes to typer af deklarationer


• ”Location based” deklaration kaldes i Danmark for Miljødeklarationen, og er baseret på de faktiske forhold i nettet. Den finder du mere om herunder på denne side.

• ”Marked based” deklaration Kaldes i Danmark for Eldeklarationen, og er baseret på handel med oprindelsesgarantier. Den kan du læse mere om her: Eldeklaration (energinet.dk)

Du kan læse mere om sammenhængen i deklarationer, nationale opgørelser og energipolitiske mål her: Hvor kommer strømmen fra (energinet.dk)

Beregn din miljødeklaration

Emissioner af dit forbrug efter miljødeklarationen ("location based")

I henhold til GHG protokollen bør den fysiske deklaration ”Location based” tage udgangspunkt i forholdene i det kollektive net, hvor forbruget er tilsluttet. Derfor er miljødeklarationen fra og med 2022 igen opdelt på Østdanmark og Vestdanmark som den var det frem til og med 2009. Den tidligere miljødeklaration forsætter som en national deklaration, men anbefales ikke anvendt til CSR formål.

Det har desuden i praksis stor betydning hvornår kan bruger sin el. CO2 emissionen per kWh i varierer fra næsten nul til op imod 4-500 gram/kWh, og med den stigende mængde vind og sol-afhængige elproduktion er tidsfaktoren blevet den væsentligste faktor i forhold emissionerne fra forbrug.
De elbilejere der f.eks. vælger at lade deres elbil efter f.eks. CO2 signalet, skal naturligvis også honoreres igennem et lavere CO2 udslip på deres personlige grønne regnskab. Det samme gælder de fjernvarmeværker, der anvender el til produktion af fjernvarme, ofte på tidspunkter med høj andel af VE. Referencen for at beregne scope 2 emissionerne af dit elforbrug er derfor på timeniveau, hvor dit forbrug per time ganges med emissionsfaktorerne i den pågældende time.

I menuen til højre kan du finde link til Eloverblik, hvor det er muligt at få beregnet "Din deklaration", baseret på miljødeklarationen time for time, kombineret med dit timeforbrug.

Beregn "Din deklaration"

Din deklaration beregnes ved at kombinere dit for per time med miljødeklarationen per time. Bemærk, kræver login på Eloverblik, MitID, samt at dine målere er tilknyttet din bruger. 

Eloverblik, deklaration

Din Deklaration baggrundsinformation og forklaring

MILJØDEKLARATION, årsgennemsnit

Fra og med 2022 er miljødeklarationen igen opdelt på Øst-danmark og Vest-danmark,  adskilt af Storebælt. Ændringen skyldes at deklarationen anvendt til ”location based” emissioner i henhold til GHG-protocol skal komme så tæt på de faktisk forhold som muligt. Anvender du årsgennemsnittet for miljødeklarationen, tages der ikke hensyn til hvornår dit forbrug har fundet sted.

MILJØDEKLARATION, tidligere år, gammel metode

Miljødeklaration 2021 

 

Miljødeklaration 2020

 

Hvorfor ny miljødeklaration?

Har kan du læse lidt mere om hvorfor Energinet har valgt at ændre principperne for miljødeklarationen, og samtidigt lader den tidligere miljødeklaration fortsætte som en national deklaration.

Omlægning Deklarationer 230117 (1)