Aktuelle driftsinformationer angående Eloverblik

Senest opdateret december 2022:

Interessen for elforbrug er steget markant i 2022, ikke mindst på grund af de høje elpriser. Og her i slutningen af året mærkes interessen for Eloverblik fortsat meget. Mange elkunder logger enten selv på Eloverblik, downloader en app, der automatisk trækker data fra Eloverblik eller giver en tredjepart (som f.eks. energirådgivere, solcellefirmaer eller sommerhusudlejningbureauer) tilladelse til at trække deres data.

Siden januar er antallet af brugere, der logger på Eloverblik mange doblet. Siden september, hvor denne side sidst blev opdateret, er er antallet af tredjeparter steget fra 20% til 30%, mængden af automatiske datatræk på baggrund af fuldmagter, som elkunder giver til tredjeparter, er vokset fra en seks- til ottedobling.

Eloverblik kan håndtere store datamængder, og vi bifalder den stigende interesse. Alligevel må vi erkende, at systemet i perioder ikke kan følge med efterspørgslen på datakald. Det betyder, at nogle brugere i perioder ikke kan logge på, oplever lange svartider eller skal gentage data forespørgsler. Er det tilfældet, anbefaler vi, at brugere af Eloverblik forsøger at benytte løsningen på et senere tidspunkt.  

Vi beklager meget de udfordringer, nogle brugere af Eloverblik oplever, og vi gør, hvad vi kan for løbende at forbedre Eloverbliks ydeevne. Seneste ændring har givet et fald på 80% af afviste API kald.

Log ind på Eloverblik

Du finder Eloverblik her

Driftsinfo

Der er ingen planlagte nedlukninger på ElOverblik.