Sol- og vindrekorder

Graferne er baseret på åbne data fra Energinets dataportal Energi Data Service.

De udvalgte rekorder viser den største mængde produceret sol- og vindenergi samt forbrug i den valgte periode. 
Vær opmærksom på, at tallene fra de seneste 10 dage er foreløbige målinger, som ikke er endeligt verificeret.

Endelig måling: Baseret på målingerne på hvert enkelt anlæg, dog indeholder sol også en mindre del af beregnet egetforbrug, dvs produktion der anvendes direkte, og derfor ikke passerer måleren. Selv om målingerne er markeret som endelige, kan der ske mindre justeringer.
Foreløbig måling: Baseret på en skalering af produktionen ud fra de anlæg, der sender online effektmålinger til Energinets driftssystem SCADA.
Dagsprognose: Energinets prognose for det kommende driftsdøgn.
Langsigtet prognose/Sandsynlig: Simpel forventning til produktionen ud fra den seneste installerede effekt og produktionen i en normalt vind og solår. Der tages ikke højde for forventede nye anlæg, og der er ikke tale om en egentlig prognose.