Miljøredegørelsen

Miljøredegørelsen indeholder Energinets Miljøberetning af dansk produktion, samt National deklaration af forbrug for status på den grønne omstilling. 

Miljøredegørelse

I miljøberetningen redegør Energinet i overensstemmelse med Lov om elforsyning (LBK nr. 119 af 6. februar 2020) for de væsentligste miljøforhold fra dansk el- og kraftvarmeproduktion. Miljøberetning 2021 indeholder de lovpligtige beskrivelser:

  • Statusopgørelse for miljøpåvirkninger fra dansk el- og kraftvarmeproduktion i 2021.
  • Prognose for 2022-2031 for elproduktion, brændselsforbrug og emissioner til luften.

Hent miljøredegørelsen her:

Statusopgørelsen for 2021 er baseret på Miljødeklaration 2021. Prognosen for årene 2022-2031 er baseret på modelsimuleringer i Energinets elmarkedsmodel, SIFRE, som simulerer det danske elmarked time for time. Modellen er baseret på Energistyrelsens analyseforudsætninger til Energinet for 2021 med opdaterede energipriser for bedre at ramme de kortsigtede tendenser som ses i elsystemet. Du kan læse nærmere om Analyseforudsætningerne her.

Til miljøberetningen knytter sig følgende ark med baggrundsdata:

Baggrundsdata for Miljøberetningen 2021

Tidligere er miljøberetningen blevet udgivet selvstændigt med titlen Miljørapport. Det skal her bemærkes at der tidligere var en forskydning i navngivning, således at miljørapport 2020 dækker året 2019. Se evt. Miljørapport 2020.

Miljødeklaration

Miljødeklarationen anvendes forbindelse med CSR rapportering. Se mere her:

Deklarationer og CSR