Udviklingen i elforbruget

Udviklingen i elforbruget siden 2005

Her kan du følge udviklingen i danskernes elforbrug over tid siden 2005.

Du kan se udviklingen fordelt på år eller måned.

Data kommer fra datasættet "Production and Consumption - Settlement" fra Energidataservice.dk 

Kontakt