Betingelser og rapporter

Betingelser er på gasmarkedet hvad forskrifter er på elmarkedet. Tilsvarende udgør Regler for Bionaturgascertifikater bestemmelserne for bionaturgascertifikater. Ligeledes ved tilslutning og opgradering af biogas til gasnettet danner Regler for Bionaturgas det juridiske grundlag for de gældende krav og forpligtelser.

Rapporter og andre publikationer, der handler specifikt om gas, som ikke er juridisk bindende, giver yderligere information.

Regler på gasmarkedet og på bionaturgasmarkedet

Du kan hente regler og bilag til regler under hvert faneblad for hver type regelsæt herunder:

  • Betingelser for gastransport
  • Betingelser for gastransport
  • Regler for Bionaturgas
  • Regler for Gasdistribution
  • Regler for oprindelsesgarantier for VE-gas

Betingelser for gastransport

Den engelske version af betingelserne er den juridisk bindende version

De overordnede markedsregler på gasmarkedet i Danmark er beskrevet i på engelsk i dokumentetTerms and Conditions for Gas Transport.

Terms and Conditions for Gas Transport og tilhørende bilag kan findes på den engelske del af hjemmesiden. Følg dette link.

  

Regler for Bionaturgas

Danske regler for tilførsel og opgradering af biogas

Reglerne for tilførsel og opgradering af biogas til det danske gassystem er beskrevet i Regler for bionaturgas, som kan hentes herunder. Til regelsættet hører også en tilslutningsaftale og tilslutningsbetingelser, som udarbejdes i samarbejde med den netejer, der opererer hvor opgraderingsanlægget skal tilsluttes.

Regler for bionaturgas

Tilslutningsaftale

Regler for Gasdistribution

Bestemmelser på gasdetailmarkedet er beskrevet i Regler for gasdistribution

De landsdækkende markedsregler, der gælder for distributionsselskabet og gasleverandører i Danmark, findes i Regler for gasdistribution.

Læs mere på distributionsselskabet Evidas hjemmeside

Regler for oprindelsesgarantier for VE-gas

Bestemmelser for oprindelsesgarantier for gas fra vedvarende energikilder og tilhørende bilag finder du herunder

Retningslinjer for oprindelsesgarantier for gas fra vedvarende energikilder angiver Energinets bestemmelser for oprindelsesgarantiordningen, som Energinet administrerer for gas tilført gasnettet. Energinet er ifølge lovgrundlag i Bekendtgørelse nr. 1216 af 7. juni 2021 om oprindelsesgarantier udstedelsesansvarlig på området. 

 

Læs mere om retningslinjerne og download bilag 1-7 fra separat side om oprindelsesgarantier for VE-gas

 

Kontakt

Såfremt du har spørgsmål til regler og rapporter er du velkommen til at kontakte os.

Send os en mail