Biogastilslutning til gasnettet

Biogas kan fysisk tilføres gasnettet efter opgradering til en kvalitet svarende til gassen i nettet. Det kræver de rette tilslutningsmuligheder, etablering af et tilslutningsanlæg og en tilslutningsaftale. Ejere af opgraderingsanlæg kan søge om støtte.

Fysisk tilførsel af bionaturgas til gasnettet

Opgraderet biogas får de samme forbrændingstekniske egenskaber som den øvrige naturgas i gassystemet og kaldes herefter bionaturgas. Bionaturgassen består af en blanding af metan og CO2. Inden tilslutningen underskriver ejeren af opgraderingsanlægget og netejeren en tilslutningsaftale.

Læs i øvrigt Gasreglementet på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside

Læs leveringsbetingelserne i bilag 1 til Regler for gastransport: Quality and delivery specifications

Undersøgelse af tilslutningsmuligheder

For at tilslutte et biogasanlæg til gasnettet skal producenten af bionaturgassen kontakte netejeren i nærheden af sit biogasanlæg. Netejer vurderer hvor og hvordan, det er mest hensigtsmæssigt at tilslutte anlægget.

Etablering af et tilslutningsanlæg

Netejeren er forpligtet til at anlægge et tilslutningsanlæg fra biogasopgraderingsanlæg til gasnettet på anmodning fra ejeren af opgraderingsanlægget. Alle de direkte henførebare omkostninger skal afholdes af ejeren af opgraderingsanlægget.

Betingelserne for tilslutningen, herunder betaling af anlægsprojekt til netejeren, fastsættes i en tilslutningsaftale med den netejer, der ejer og driver gasnettet i det område, hvor gassen skal tilføres til gasnettet. Det er enten et distributionsselskab eller Energinet. 

Regler og bestemmelser for tilslutning

Tilslutningsaftalen er en specifik aftale mellem ejeren af nettet og opgraderingsejeren, mens de generelle vilkår for tilslutningen er behandlet i overordnede regler på området:

Støtte til opgradering af biogas

Ejeren af opgraderingsanlægget har ret til støtte i form af tilskud til opgraderet biogas. Enerstyrelsen behandler anmodninger om støtte fra ejere af opgraderingsanlæg og udbetaler støtten.