Netejere i Danmark

Netejer ejer det gasselskab, som foretager tilslutningen af opgraderingsanlægget til Det Danske Gassystem. Netejer kan være Evida eller Energinet.

Kontakt netejer

Ejere af biogasanlæg, der ønsker tilslutning til gasnettet skal kontakte netejer for at få en vurdering af, hvor det er mest fysisk og økonomisk hensigtsmæssigt at tilføre den opgraderede biogas til gasnettet.

Netejere og distributionsselskaber i Danmark

Netejere i Danmark: 

Distributionsselskabet i Danmark: Evida 

Transmissionsnettet i Danmark: Energinet