Certifikater på biogas i tal

Hvert oprindelsesgaranti repræsenterer en mængde på 1 MWh, som Energinet hver måned udsteder til ejere af opgraderingsanlæg, der tilfører gas til gassystemet.

Antal udstedte certifikater og oprindelsesgarantier

Hver måned udsteder Energinet certifikater til dokumentation af den mængde biogas, der bliver tilført gasnettet på både distributionsnettet og transmissionsnettet. Antallet af udstedte certifikater er steget stødt. Stigningen forventes at stige i takt med den øgede mængde tilført biogas til gassystemet.

Energinet udsteder nu certifikaterne i form at oprindelsesgarantier il ejerne af opgraderingsanlæggene, som enten selv kan sælge dem til en forbruger eller sælge dem videre til en anden, der varetager salget af dem.

Hvert oprindelsesgaranti repræsenterer 1 MWh gas, som via oprindelsesgarantierne er dokumenteret som grøn gas i gassystemet og bevis for, hvilket biogasanlæg gassen kommer fra, og hvornår den er produceret.

Antal udstedte certifikater/oprindelsesgarantier år for år. Statistikken er opdateret med data for udstedelser til og med d. 30. april, 2024.

Salg af certifikater registreres i Energinets certifikatregister

Sælgerne af oprindelsesgarantier er forpligtet til at annullere et antal oprindelsesgarantier i Energinets register, der svarer til den mængde de har solgt. Annulleringerne sikrer, at oprindelsesgarantierne kun sælges én gang.

Annulleringer sker på 4 forskellige måder og giver en indikation af, hvor certifikaterne sælges:

  • På grænsen mod Europa
  • De kan overføres til det tyske certifikatregister DENA
  • Til forbrugere i Danmark
  • På grænsen til Sverige

Antal solgte certifikater 2021-2024 

Tallene er baseret på antal annullerede certifikater/oprindelsesgarantier i Energinets register. Statistikken er opdateret med data for transaktioner til og med d. 30. april, 2024. 

Kontakt

Udstedte og annullerede certifikater i 2023

Udstedt:

I alt 8.019.891

Annulleret:

2.570.183 overført til DENA

   970.260 i Danmark

2.194.505 på grænsen til Sverige

1.459.862 på grænsen mod Europa