Kommer biogassen fra et støttet anlæg?

Oprindelsesgarantier kommer typisk fra støtteberettigede anlæg. Energistyrelsen administrerer støtteordningen.

 

Oprindelsesgarantier kommer typisk fra støtteberettigede anlæg

 

Oprindelsesgarantierne bliver generelt udstedt på basis af den mængde opgraderet biogas, der modtager støtte i form af Energistyrelsens pristillæg. Det er dog muligt for opgraderingsejer at frasige pristillægget forud for udbetalingen af pristillæg på et anlæg.

 

 

Frasigelse af støtte sker ved at kontakte Energistyrelsen:

VE administrationen, Email: biogas@ens.dk

 

 

Telefon 7021 5074.

 

Energinet udsteder herefter oprindelsesgarantier til det angivne biogasanlæg for den givne periode med indikation af, at anlægget ikke har modtaget produktionsstøtte. Det fremgår klart på alle oprindelsesgarantier, om der er udbetalt støtte til den tilførte biogas.

 

Selvbetjening for kontohavere

Indehavere af konti i Energinets certifikatregister administrerer selv deres konto over certifikater. Det foregår på samme certifikatsystem, som oprindelsesgarantier på elmarkedet.

Login på G-Rex