Hvad koster ordningen for oprindelsesgarantier på gas?

Når Energinet udsteder oprindelsesgarantier for VE gas tilført gassystemet bliver brugere af ordningen opkrævet et administrationsgebyr og et aktivitetsgebyr. Du kan se taksterne for 2023 herunder. Brugerne af ordningen er ejeren af de anlæg, som tilfører gas til nettet samt øvrige virksomheder, der importerer og eksporterer oprindelsesgarantierne. En oprindelsesgaranti er ikke et fysisk dokument, men en elektronisk registrering.

Gebyrerne afspejler brugen af Energinets register for oprindelsesgarantier. Det kræver en konto i registret at gøre brug af ordningen. Gebyrerne dækker både faste og variable omkostninger forbundet med administration og udstedelse af oprindelsesgarantierne samt en volumenbetaling alt efter mængden af import og eksport af oprindelsesgarantier ind eller ud af registret.

Gebyrerne estimeres på baggrund af et budget og reguleres efterfølgende ifølge de faktiske omkostninger, da ordningen skal fungere efter et hvile-i-sig-selv princip.

I 2023 er de estimerede gebyrsatser følgende:

Type af gebyr  Beløb i DKK ex moms
 Oprettelse af anlæg  4.000,-
 Årsgebyr for konto i registret for oprindelsesgarantier  31.500,-
 Udstedelse: gebyr for hver udstedt oprindelsesgaranti à 1 MWh  0,0746
 Import: gebyr pr. importeret oprindelsesgaranti à 1 MWh  0,1492
 Eksport: gebyr pr. eksporteret oprindelsesgaranti á 1 MWh  0,2230

Variable gebyrer kun på import og eksport mellem registre

Import og eksport af oprindelsesgarantier betyder i 2023 import og eksport af oprindelsesgarantier fra og til det tyske register DENA, hvor der sker en egentlig overførsel til et andet register. 
 
At flytte oprindelsesgarantier internt i det danske system eller annulleringer er ikke pålagt variable gebyrer, da alle gebyrer afspejler direkte henførbare omkostninger til it-systemer.

Kontakt

Hvem betaler for ordningen?

Ejere af opgraderingsanlæg betaler for oprettelser af anlæg og udstedelsesgebyr.

Alle brugere betaler for konto i registret.

Import- og eksport betales efter aktivitet.

Forbrugere betaler ikke direkte for ordningen.