Hvad koster ordningen for oprindelsesgarantier på gas?

Når Energinet udsteder oprindelsesgarantier for VE gas tilført gassystemet bliver brugere af ordningen opkrævet et administrationsgebyr og et aktivitetsgebyr. Du kan se taksterne for 2023 herunder. Brugerne af ordningen er ejeren af de anlæg, som tilfører gas til nettet samt øvrige virksomheder, der importerer og eksporterer oprindelsesgarantierne. En oprindelsesgaranti er ikke et fysisk dokument, men en elektronisk registrering.

Gebyrerne afspejler brugen af Energinets register for oprindelsesgarantier. Det kræver en konto i registret at gøre brug af ordningen. Gebyrerne dækker både faste og variable omkostninger forbundet med administration og udstedelse af oprindelsesgarantierne samt en volumenbetaling alt efter mængden af import og eksport af oprindelsesgarantier ind eller ud af registret.

Gebyrerne estimeres på baggrund af et budget og reguleres efterfølgende ifølge de faktiske omkostninger, da ordningen skal fungere efter et hvile-i-sig-selv princip.

Estimerede gebyrer for 2024, som forventes opkrævet kvartalsvis:

Type gebyr  Beløb i DKK ex moms
Oprettelse af anlæg  4.000,-
Årsgebyr for konto i registret for oprindelsesgarantier  25.000,-
Udstedelse: gebyr for hver udstedt oprindelsesgaranti à 1 MWh  0,075
Import: gebyr pr. importeret oprindelsesgaranti à 1 MWh  0,225
Eksport: gebyr pr. eksporteret oprindelsesgaranti á 1 MWh  0,225

Variable gebyrer kun på import og eksport mellem registre

Import og eksport af oprindelsesgarantier betyder i 2024 egentlige overførsler fra og til et andet register, via ERGaR hubben.  
 
At flytte oprindelsesgarantier internt i det danske system eller annulleringer er ikke pålagt variable gebyrer, da alle gebyrer afspejler direkte henførbare omkostninger til it-systemer.

 

Historiske gebyrer:

2023:

Type gebyr  Beløb i DKK ex moms
 Oprettelse af anlæg  4.000,-
 Årsgebyr for konto i registret for oprindelsesgarantier  31.500,-
 Udstedelse: gebyr for hver udstedt oprindelsesgaranti à 1 MWh  0,0746
 Import: gebyr pr. importeret oprindelsesgaranti à 1 MWh  0,1492
 Eksport: gebyr pr. eksporteret oprindelsesgaranti á 1 MWh  0,2230

2022:

Type gebyr  Beløb i DKK ex moms
 Oprettelse af anlæg  4.000,-
 Årsgebyr for konto i registret for oprindelsesgarantier  26.000,-
 Udstedelse: gebyr for hver udstedt oprindelsesgaranti à 1 MWh  0,0746
 Import: gebyr pr. importeret oprindelsesgaranti à 1 MWh  0,1492
 Eksport: gebyr pr. eksporteret oprindelsesgaranti á 1 MWh  0,2230

4. kvartal 2021

Type af gebyr  Beløb i DKK ex moms
 Oprettelse af anlæg  4.000,-
 Kvartalsgebyr for konto i registret for oprindelsesgarantier  4.500,-
 Udstedelse: gebyr for hver udstedt oprindelsesgaranti à 1 MWh  0,0746
 Import: gebyr pr. importeret oprindelsesgaranti à 1 MWh  0,1492
 Eksport: gebyr pr. eksporteret oprindelsesgaranti á 1 MWh  0,2230

Kontakt

Hvem betaler for ordningen?

Ejere af opgraderingsanlæg betaler for oprettelser af anlæg og udstedelsesgebyr.

Alle brugere betaler for konto i registret.

Import- og eksport betales efter aktivitet.

Forbrugere betaler ikke direkte for ordningen.