Fremtidens oprindelsesgarantier på gas

GO+ og GO balance er gasoprindelsesgarantier der kan noget mere end de basale oprindelsesgarantier (GO) ifølge VE-direktivets artikel 19. De konkrete koncepter vil blive til i tæt samarbejde med markedsaktører for at sikre behovet for fremtidens dokumentation af den grønne gas.

Gas GO+

Konceptet er tænkt som oprindelsesgarantier, der bygger ovenpå den minimumsinformation som oprindelsesgarantier ifølge VE-direktivets artikel 19 har. Det kan fx være at anlægget, hvor gassen kommer fra, ikke har modtaget støtte, at biogassen er bæredygtighedscertificeret efter VE-direktivets krav, at biogassen kommer fra økologisk produktion o.l.

Information, der enten kommer ud fra et behov i markedet, eller ud fra et ønske fra aktører og myndigheder.  

 

Gas GO Balance 

Konceptet kan komme til at sammenholde udstedte oprindelsesgarantier for tilført grøn gas med anvendt gas baseret på måling. Gas GO Balance er baseret på energioprindelses-platformen. Produktet henvender sig til de kunder for hvem det er relevant at få sammenholdt tilførsel af grøn gas med forbrug af grøn gas – baseret på målinger. 

Med Gas GO Balance etableres et massebalancesystem på gasnettet i direktivets forstand.