Regler og retningslinjer for oprindelsesgarantier gas

Energinet er ved lov udnævnt som ansvarlig for udstedelse af oprindelsesgarantier. Bekendtgørelse nr. 1216 af 7. juni 2021 sætter rammerne og Energinet har udarbejdet retningslinjer og vejledninger på området.

Retningslinjer

 

Læs Energinets retningslinjer og vejledninger til højre. Aftaler og instrukser til revisorer samt vejledning til Energinets register med oprindelsesgarantier kan ses og downloades under overskriften: RETNINGSLINJER OG BILAG.

 

 

Brugerbetalt ordning

 

Energinet opkræver gebyrer, der afspejler brugen af Energinets register for oprindelsesgarantier. Det kræver en konto i registeret at gøre brug af ordningen, men ikke at købe oprindelsesgarantier.

 

Læs mere om brugerbetaling

 

Omregningsfaktor mellem øvre og nedre brændværdi for udstedte oprindelsesgarantier

 

Oprindelsesgarantier udstedes på basis af øvre brændværdi. Har du behov for at omregne til nedre brændværdi findes der en standardfaktor: 0,90116.
 
Der findes ikke en standard brændværdi til alle oprindelsesgarantier, fordi udstedelse af oprindelsesgarantier sker på baggrund af den fysisk målte brændværdi, som er individuel for hvert enkelt anlæg, der tilfører gas til gasnettet. Omregningsfaktoren er fast for opgraderet biogas, der lever op til danske gaskvalitetskrav, og den er ikke følsom for eventuelle mængder af kvælstof og ilt.
 
Regneeksempel: Hvis man har et oprindelsesgaranti svarende til 1 MWhøvre opgraderet biogas – så svarer det til 0,90116 MWhnedre opgraderet biogas.

 

 

Oprindelsesgarantier kommer typisk fra støtteberettigede anlæg

 

Oprindelsesgarantierne bliver generelt udstedt på basis af den mængde opgraderet biogas, der modtager støtte i form af Energistyrelsens pristillæg. Det er dog muligt for opgraderingsejer at frasige pristillægget.

 

 

Frasigelse af støtte sker ved at kontakte Energistyrelsen:

Læs mere om frasigelse af støtte.

 

 

At sælge og handle med oprindelsesgarantier kræver en konto

Handel med oprindelsesgarantierne, inden de endelig forbruges, foregår ved at oprette en konto hos Energinet til registrering af alle transaktioner. Det sker ved at oplyse om virksomhedsnavn, CVR nr. og kontaktperson og indsende i en e-mail. Energinet sender derefter en aftale til underskrift.

Hvis du som kontohaver har et opgraderingsanlæg, som du vi tilknytte en konto, skal du udfylde bilag 3: Anmodning om udstedelse af oprindelsesgarantier

Send e-mail

Vedhæft din ansøgning om certifikatkonto i e-mailen til Energinet.
Mail