Salg af grøn gas

Biogas kan sælges på gasmarkedet, efter det er tilført gasnettet. Vejen på gasmarkedet starter for den tilførte biogas hos en bionaturgassælger, via en grossist på gasmarkedet, der transporterer gassen videre i gassystemet sammen med den øvrige gas i systemet. Den grønne værdi i gassen dokumenteres via oprindelsesgarantier..

Bionaturgassælgeren er første led fra biogasanlæg til gasmarked

For at sælge den biogas, der er tilført gasnettet på gasmarkedet, skal biogasproducenten eller ejeren af opgraderingsanlægget indgå en aftale med en bionaturgassælger eller vælge selv at sælge bionaturgassen og registrere sig som bionaturgassælger.

Læs hvordan du bliver bionaturgassælger

Salg til slutkunder sørger en gasleverandør for

Fra bionaturgassælgeren transporteres gassen videre på gasmarkedet via en transportør, som kan sælge gassen videre til en gasleverandør, der i sidste ende kan afsætte den biogas, der er tilført gasnettet, til en forbruger. Forbrugeren vil købe gas og dokumentation for den grønne del via certifikater, som typisk sælges som et tillæg til den solgte gas.
 

Oprindelsesgarantier dokumenterer biogassen i gassystemet

Biogas og naturgas blandes og følger fysikkens love, men oprindelsesgarantierne dokumenterer den del af gassen, som kommer fra biogas.

Liste over handlere af oprindelsesgarantier på gas

Herunder ses listen over de virksomheder, der har en konto med oprindelsesgarantier, som kan dokumentere den grønne gas.

Virksomhed GLN/CVR Kontaktperson Kontakt email
ACT Commodities BV NL8204 135 37 B01 Richard Chardet rchardet@actcommodities.com
AFS Energy B.V. NL8085 064 32 B01 Silvana Heeren  sheeren@afsgroup.nl
Andel Energi A/S DK24213528B                 Kevin Carlsen  kec@andelenergi.dk
Axpo Sverige AB SE5561213199B         Johanna Andersson johanna.andersson@axpo.com
Biogas Express A/S DK38636685           Karl Andreasen k.andreasen@biogem.net
Bioman ApS DK36433779B Torben Ravn Pedersen trp@bigadan.dk
Centrica Energy Trading A/S DK20203195 Jeanette Kyvsgaard Petersen Jeanette.Petersen@centrica.com
Danish Bio Commodities A/S DK40594264B    Oliver Scharf

Oliver@danishbiocom.dk

Danske Commodities A/S DK28113951B    Kathrine Hyldgaard Poulsen  khp@danskecommodities.com
DCC Energi Danmark A/S DK32121846B Jakob Thestrup Nielsen jth@dccenergi.dk
Engie SA FR13542107651 Nicholas Chevillard nicolas.chevillard@engie.com 
E.ON Danmark A/S DK25215680B  Malte Brandenburg malte.brandenburg@eon.dk
E.ON Sverige AB SE5560068420B       Stefan Lagerborg stefan.lagerborg@eon.se
Gasum AB SE556690683901B   Saija Saarinen saija.saarinen@gasum.com
Göteborg Energi AB SE55636267 9401B Thorunn Benson thorunn.benson@goteborgenergi.se
HOFOR Bygas P/S DK26085799B          Mette Ørskov metors@hofor.dk
Modity Energy Trading AB SE556643-4410B   Anders Johansson anders.johansson@modity.se
NGF Nature Energy A/S DK38765604B     Mikkel Kynde mky@natureenergy.dk
Norlys Energi A/S DK25118359B   Christina Utzen Bechmann chrbec@norlys.dk
Nvalue AG CHE113939430 MWST Miroslav Iliev backoffice@nvalue.ch 
Renewable Energy Services B.V. NL854193327B01B         Freek Smelt f.smelt@renewableenergyservices.nl
Renera Trading AG CHE300489549 MWST Jonas Erne jonas.erne@renera.energy 
RWE Supply & Trading DE813022070B       Dennis Herweg Dennis.herweg@rwe.com
Shell Energy Europe UK235763255B Sara Hill s.hill@shell.com
Spectron Services Limited GB872810613 Richard Nan richard.Nan@cac-commodities.co.uk 
St1 Biogas AB SE556462982101B Per Skålen per.skalen@st1.com
STX Commodities B.V. NL817985177B01B       Marloes Saarlos gas.operations@stxgroup.com
Total Gas & Power Limited CH309541427B    David Driver david.driver@tgptrading.com
Trafigura Environmental Solutions Sarl CHE222633545B   Emilio Comotti emilio.comotti@trafigura.com
Ørsted A/S DK27210538B                 Tilde Lindegård Buhrkal tilli@orsted.com