Salg af grøn gas

Biogas kan sælges på gasmarkedet, efter det er tilført gasnettet. Vejen på gasmarkedet starter for den tilførte biogas hos en bionaturgassælger, via en grossist på gasmarkedet, der transporterer gassen videre i gassystemet sammen med den øvrige gas i systemet. Den grønne værdi i gassen dokumenteres via oprindelsesgarantier..

Bionaturgassælgeren er første led fra biogasanlæg til gasmarked

For at sælge den biogas, der er tilført gasnettet på gasmarkedet, skal biogasproducenten eller ejeren af opgraderingsanlægget indgå en aftale med en bionaturgassælger eller vælge selv at sælge bionaturgassen og registrere sig som bionaturgassælger.

Læs hvordan du bliver bionaturgassælger

Salg til slutkunder sørger en gasleverandør for

Fra bionaturgassælgeren transporteres gassen videre på gasmarkedet via en transportør, som kan sælge gassen videre til en gasleverandør, der i sidste ende kan afsætte den biogas, der er tilført gasnettet, til en forbruger. Forbrugeren vil købe gas og dokumentation for den grønne del via certifikater, som typisk sælges som et tillæg til den solgte gas.
 

Oprindelsesgarantier dokumenterer biogassen i gassystemet

Biogas og naturgas blandes og følger fysikkens love, men oprindelsesgarantierne dokumenterer den del af gassen, som kommer fra biogas.

Liste over handlere af oprindelsesgarantier på gas

Herunder ses listen over de virksomheder, der har en konto med oprindelsesgarantier, som kan dokumentere den grønne gas.

Virksomhed GLN/CVR Kontaktperson Kontakt email  
ACT Commodities BV NL820413537B01B Richard Chardet rchardet@actcommodities.com  
AFS ENERGY B.V. NL8085.06.432.B01B Thor Edward Thorsen Clarke energy@afsgroup.nl  
Andel Energi A/S DK24213528B Rasmus Bøg rbg@seas-nve.dk  
Axpo Sverige AB SE5561213199B Thomas Sjöberg thomas.sjoberg@axpo.com  
Biogas Trading ApS DK44129833 Carsten Georg Jensen cgj@giogastrading.dk  
BIOMAN ApS DK36433779B Torben Ravn Pedersen trp@bigadan.dk  
Biogem A/S DK38636685 Knud Boesgaard knud@fremsyn.net  
BMP Greengas GmbH DE813775762 Michael Schweigert M.Schweigert@bmp-greengas.de  
Captured Carbon Limited IE9782430T

Donald Smith

donaldsmith@capturedcarbon.ie  
Carbon Zero Markerts Limited GB353640212  Mike Ridler mike.ridler@c-zeromarkets.com   
Cargill NV Biogas Trading BE0405546706 Willem Olde Kalter willem_kalter@cargill.com  
Centrica Energy Trading A/S DK20293195 Jeanette Petersen jeanette.petersen@centrica.com  
CEZ a. s. CZ45274649B Filip Strohwasser filip.strohwasser@cez.cz  
CFP Commodities Limited IE3686266AH Ilze Krustkalne i.krustkalne@cfp.energy  
Danish Bio Commodities A/S DK40594264B Rune Sørensen rune@danishbiocom.dk  
Danske Commodities A/S DK28113951B David Prepletaný mam@danskecommodities.com  
DCC Energi Danmark A/S DK32141846 Jakob Thestrup Nielsen jth@dccenergi.dk  
E.ON Danmark A/S DK25215680B Mads Kodal Bendtsen mads.bendtsen@eon.dk  
E.ON Sverige AB SE5560068420B Stefan LAgerborg stefan.lagerborg@eon.se  
Electroroute Energy Trading Limited IE9783448U Eoin Halton BiofuelOps@electroroute.com  
Energi Danmark DK17225898 Kevin Higham Carlsen kehc@energidanmark.dk  
Energi Försäljning Sverige AB SE5567138549 Kevin Higham Carlsen  kehc@energidanmark.dk  
Engie SA FR13542107651 Nicolas Chevillard nicolas.chevillard@engie.com  
Equinor NO923609016 Katrina Kent katkir@equinor.com  
Gas Vitae ApS DK38592114B Knud Boesgaard Christensen kbo@gasvitae.com  
Gasum AS NO923861335B Sebastian Kolehmeinen sebastian.kolehmainen@gasum.com  
GO2-markets GmbH DE289292223 Christopher Bétrémieux cb@go2-markets.com  
Göteborg Energi AB SE55636267 9401B Linda Urban linda.urban@goteborgenergi.se  
Hofor Bygas P/S DK26085799B Morten Stanley most@hofor.dk  
In Commodities A/S DK38381954 Razvan-adrei Badulescu marketsetup@in-commodities.com  
Landwärme GmbH DE257885372  Beáta Fritz Nachweisfuehrung@landwaerme.de  
MFT ENERGY A/S DK38175130B Alexander Krogh akr@mft-energy.com  
Modity Energy Trading AB SESE556643441001B Jezper Löfberg jezper.lofberg@modity.se  
NGF Nature Energy Green Gas Sales A/S DK38765604B Mikkel Kynde GGS-grexel@natureenergy.dk  
Norlys Energi A/S DK25118359B Lisa Kirch Jensen lisjen@norlys.dk  
Nvalue AG CHE-113.939.430 Alessandro Faccoli backoffice@nvalue.ch  
OTC Flow B.V. NL859140544B01 Maxime Bescond maxime.bescond@otcflow.com  
Ørsted Salg & Service A/S DK27210538B Malte Brandenburg MALBR@orsted.dk  
Renera Trading AG CHE-300.489.594 MWST  Jonas Erne  jonas.erne@renera.energy  
Renewable Energy Services B.V. NL854193327B01B Freek Smelt f.smelt@renewableenergyservices.nl  
Respect Energy Environmental Commodities Sp. z o.o. PL5252856743 Adam Flanc adam.flanc@respect.energy  
Respect Energy S.A. PL8762459238 Adam Flanc adam.flanc@respect.energy  
RWE Supply & Trading DE813022070B Sebastian Held sebastian.held@rwe.com  
Shell Energy Europe Ltd UK235763255B Jemima Jowett-Ive jemima.jowett-ive@shell.com  
SmartestEnergy Limited UK773-846-584 Aidan Baker Reynolds aidan-baker-reynolds@smartestenergy.com  
Spectron Services Limited GB872810613  Richard Nan Richard.Nan@csc-commodities.co.uk   
St1 Sverige AB SE556462982101B Jakob Hagelborn jakob.hagelborn@st1.com  
Statkraft Markets GmbH DE204011192  Eric Card Eric.Card@statkraft.com  
Stichting Foundation Environmental Commodities Custodian I NL864048105B01 Marlon Samin Marlon.Samin@vistra.com  
STX Commodities B.V. NL817985177B01B Melania Bojescu Roseboom melania.bojescu@stxgroup.com  
Titan Supply B.V. NL857902672B01 Dylan Prins d.prins@titan-cleanfuels.com  
TotalEnergies Gas & Power Limited CH309541427B Kenny Liumanhin kenny.liumanhin@tgptrading.com  
Trafigura Environmental Solutions Sarl CHE222633545B Emilio Comotti emilio.comotti@trafigura.com  
VARO Energy Marketing AG CHE262809460 Saron Westmaas saron.westmaas@varoenergy.com  
Vattenfall Energy Trading GmbH DE813152937

Peter Odenwald

peter.odenwald@vattenfall.de